វិធី Scan និង Convert រូបភាព​អត្ថបទ​ទៅជា Text នៅលើ​ទូរស័ព្ទដៃ​អ្នក​

ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានចេញ​នូវ​កម្មវិធី​ជា​ផ្លូវការ​មួយចំនួន​ឈ្មោះថា Office Lens, Whiteboard, និង Document scanning app សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ទាំង​លើ Android និង Iphone​។ កម្មវិធី​ទាំងនេះ​អាចធ្វើ​ការ Scan នូវ​រូប​ភាពជា​ប្រភេទ​រូប​ដែលមាន​អក្សរ ហើយ​កម្មវិធី​ទាំងនោះ​នឹង​ពិនិត្យ​លើ​រូបភាព​នោះ​ឲ្យ​ទៅជា Text ដែល​អាច​យក​កែ​បាន​។ ហើយ​បន្ទាប់មក​អ្នក​អាច​យក​អក្សរ​ទាំងនោះ​ចេញ និង​បើក​វា​តាមរយៈ MS Office ឬក៏ MS PowerPoint បាន បើសិនជា​កម្មវិធី​ទាំងនេះ​មាន​នៅលើ​ទូរស័ព្ទដៃ​អ្នក​។ ហើយក៏​អាចធ្វើ​ការ Copy អក្សរ​ទាំងនោះ​ទៅ Note របស់​អ្នក​បានដែរ​៕

-->
adverise with khmeread