៧ យ៉ាងនេះ អ្នក​គួរ​ឈប់​រំពឹង​ពី​អ្នកដទៃ នោះ​ជីវិត​នឹង​រីករាយ​ថ្កុំថ្កើង​

    ​១. ឈប់​រំពឹងថា​គេ​នឹង​យល់ស្រប​ចំពោះ​អ្នកជា​និច្ច​។ 
​    ​២. ឈប់​រំពឹងថា​គេ​នឹង​គោរព​អ្នក​ច្រើនជាង​អ្នក​គោរព​ខ្លួនឯង​។​
​    ​៣. ឈប់​រំពឹង​និង​ចង់​ឱ្យគេ​ចូលចិត្ត​អ្នក​។​
​    ​៤. ឈប់​រំពឹងថា​គំនិត​របស់​អ្នក​ល្អ​គ្រប់យ៉ាង រីឯ​គំនិត​គេ​មិនកើត​។ 
​    ​៥. ឈប់​រំពឹងថា​គេ​កំពុង​គិតពី​អ្វីដែល​អ្នក​កំពុង​គិត​។ 
​    ​៦. ឈប់​រំពឹងថា​គេ​នឹង​ផ្លាស់ប្តូរ​ទៅជា​មនុស្ស​ថ្មី​ភ្លាមៗ​។​
​    ​៧. ​ឈប់​រំពឹងថា​គេ​ជាម​នុស្ស​ស្រួល​ជាមួយ​អ្នក​រហូត​៕

adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត