មាន​ក្រុម​របស់​អ្នក​ឬ​អត់​ក្នុង​បញ្ជី​! ទាំងនេះ​គឺជា​ក្រុមបាល់ទាត់​ដែល​លេង​អាក្រក់​បំផុត​ក្នុង​លី​ក​អង់គ្លេស​

    ​ការសិក្សា​ថ្មី​មួយ​បានបង្ហាញ​ពី​ស្ថិតិ​ក្រុមបាល់ទាត់​ដែល​លេង​អាក្រក់​បំផុត​ក្នុងប្រទេស​អង់គ្លេស តែ​យើង​នឹង​ដកស្រង់​ត្រឹមតែ​ក្រុម​លេង​អាក្រក់​ទាំង ១០ មក​បង្ហាញ​ប៉ុណ្ណោះ​។​

​    ​គេ​ចាត់ថ្នាក់​ផ្អែក​តាម​ចំនួន​កាត​ដែល​ក្រុម​នីមួយៗ​ទទួលបាន​។ ទាំងនេះ​គឺជា​កំពូល​ក្រុម​លេង​អាក្រក់​បំផុត​ចុង​ទាំង​១០​។ តើ​មាន​ក្រុម​របស់​អ្នក​ឬទេ​ក្នុង​បញ្ជី​នេះ​? 

- ១០. Brighton (1.9)
២៣ កាត​ក្រហម​, ៣៩១ កាត​លឿង​

- ៩. Stoke City (1.91)
១៦ កាត​ក្រហម​, ៣៣១ កាត​លឿង​

- ៨. Leeds United (1.93)
២៤ កាត​ក្រហម​, ៣៩៦ កាត​លឿង​

- ៧. Sunderland (1.97)
១៨ កាត​ក្រហម​, ៣៣៨ កាត​លឿង​

- ៦. Sheffield Wednesday (1.97)
១៧ កាត​ក្រហម​, ៤២០ កាត​លឿង​

- ៥. Watford (1.99)
២៥ កាត​ក្រហម​, ៣៩១ កាត​លឿង​

- ៤. Notts County (2.02)
៣០ កាត​ក្រហម​, ៤០៥ កាត​លឿង​

- ៣. Aston Villa (2.03)
១៥ កាត​ក្រហម​, ៣៥៦ កាត​លឿង​

- ៣. Mansfield Town (2.04)
៣០ កាត​ក្រហម​, ៤០៩​កាត​លឿង​

- ១ – Millwall (2.05)
២១ កាត​ក្រហម​, ៤៣០ កាត​លឿង​

adverise with khmeread
ប្រភព៖ Mirror