អង្គការ UN ចេញ​បញ្ជី​ទីក្រុង​រីកលូតលាស់​បំផុត​ទាំង ២០ លើ​ពិភពលោក​

    ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​របស់​មេដឹកនាំ G20 នៅ​ទីក្រុង Hangzhou ប្រទេស​ចិន​គឺជា​ហេតុផល​ដ៏​ល្អ ព្រោះ​ទីនោះ​ជាទី​ក្រុង​ដែលមាន​ការលូតលាស់​ខ្លាំង​មួយ​នៅលើ​ពិភពលោក​។​

​    ​ខាងក្រោម​នេះ ជាទី​ក្រុង​ទាំង ២០ ដែលមាន​ការលូតលាស់​លឿន​បំផុត (​ទាក់ទង​នឹង​ចំនួន​ប្រជាជន​) ជាមួយ​ចំនួន​ប្រជាជន​យ៉ាងតិចណាស់ ៥ លាន​នាក់​។ នេះ​បើ​យោងតាម​ស្ថិតិ UN ពី​ឆ្នាំ ២០១០-២០២០​។​

​    ​២០. ទីក្រុង Chongqing ប្រទេស​ចិន​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ៧,២២ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ +៣,០៨%

​    ​១៩. ទីក្រុង Tianjin ប្រទេស​ចិន​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ១០,៩២ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ +៣,០៩%

​    ​១៨. ទីក្រុង Hyderabad ប្រទេស​ឥណ្ឌា​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ៨,៧៥ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ +៣,១០%

​    ​១៧. ទីក្រុង​សៀង​ហៃ ប្រទេស​ចិន​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ២៣,៤២ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ ៣,១១%

​    ​១៦. ទីក្រុង Ahmedabad ប្រទេស​ឥណ្ឌា​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ៧,១៩ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ +៣,១៣%

​    ​១៥. ទីក្រុង Riyadh ប្រទេស​អា​រ៉ា​ប៊ី​សា​អូឌីត​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ៥,៦៧ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ ៣,១៦%

​    ​១៤. ទីក្រុង Karachi ប្រទេស​ប៉ា​គី​ស្ថាន​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ២២,១២ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ +៣,១៧%

​    ​១៣. ទីក្រុង Nanjing ប្រទេស​ចិន​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ៦,១៥ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ +៣,២៤%

​    ​១២. ទីក្រុង Chengdu ប្រទេស​ចិន​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ១០,៣៨ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ +៣,៤៧%

​    ​១១. ទីក្រុង Dhaka ប្រទេស​បង់​ក្លា​ដែ​ស​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ១៥,៦៧ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ ៣,៦%

​    ​១០. ទីក្រុង Bangalore ប្រទេស​ឥណ្ឌា​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ៩,៨១ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ ៣,៦៤%

​    ​៩. ទីក្រុង Quanzhou ប្រទេស​ចិន​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ៦,៧១ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ +៣,៦៨%

​    ​៨. ទីក្រុង Hangzhou ប្រទេស​ចិន​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ៧,២៨ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ +៤,១០%

​    ​៧. ទីក្រុង​ប៉េកាំង ប្រទេស​ចិន​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ២១,១ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ +៤,១%

​    ​៦. ទីក្រុង Lagos ប្រទេស​នី​ហ្សេ​រី​យ៉ា​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ១៣,១២ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ +៤,១៤ លាន​នាក់​

​    ​៥. ទីក្រុង Kinshasa សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​កុង​ហ្គោ​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ១១,៥៨ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ +៤,១៧%

​    ​៤. ទីក្រុង Luanda ប្រទេស​អង់​ហ្គោ​ឡា​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ៥,៩ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ +៤,២៥%

​    ​៣. ទីក្រុង Surat ប្រទេស​ឥណ្ឌា​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ៥,៤៤ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ +៤,៤%

​    ​២. ទីក្រុង Guangzhou ប្រទេស​ចិន​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ២០,៦ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ +៤,៦៦%

​    ​១. ទីក្រុង Suzhou ប្រទេស​ចិន​
​    ​- ប្រជាជន​៖ ៥,២៥ លាន​នាក់​
​    ​- កំណើនប្រជាជន​ប្រចាំឆ្នាំ​៖ ៥,៥៧%៕

adverise with khmeread
ប្រភព៖ telegraph

អ្នកនឹងចូលចិត្ត