ពិនិត្យរូបខុសបច្ចេកទេសរបស់ Google Map ទាំងនេះឱ្យច្បាស់ អ្នកនឹងលាន់មាត់ថា "កាដុំឆែប"

    Google គឺដូចជាព្រះអ៊ីចឹងសម្រាប់មនុស្សសម័យទំនើប។ Google អាចឆ្លើយនូវសំណួរទាំងអស់ដែលអ្នកឆ្ងល់ ហើយឆ្លើយនូវសំណួររបស់អ្នកដោយមិនប្រកែកនោះឡើយ។

    លើសពីនេះវាអាចបង្ហាញពិភពលោកទាំងមូលឱ្យយើងឃើញយ៉ាងងាយ បើទោះជាយើងមិននៅទីនោះក៏ដោយ។

    បើទោះជាវាល្អឥតខ្ចោះយ៉ាងណាក៏ដោយ កំហុសតែងតែកើតមានឡើង។ អ្វីក៏ដោយមិនល្អ ១០០ ភាគរយនោះទេ ដូចជារូបភាព Google Map ទាំងនេះអ៊ីចឹង។ វាមានកំហុសបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួច ប៉ុន្ដែបង្កើតទៅជារូបភាពអស់សំណើចមួយទៅវិញ។

    ពេលមើលរូបភាពសង្កេតឱ្យច្បាស់លាស់ទើបរកឃើញកន្លែងអស់សំណើច ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពពី Google Map៕

adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត