មន្ត្រី​ស៊ីវិល​អង់គ្លេស​លេង​ក្បាច់​ពិសេស បបួលគ្នា​និយាយ​ភាសា​កាយវិការ​ដើម្បីឱ្យ​មន្ត្រី​មាត់​ខ្លាំងៗ ចេះ​ស្ងាត់​មាត់​បន្តិច​

    ​អ្នក​ប្រហែល​បានធ្វើ​កាយវិការ​ខុស​អត្ថន័យ នូវ​អ្វីដែល​អ្នក​ចង់បង្ហាញ​ទៅលើ​មនុស្ស​ម្នាក់​ផ្សេងទៀត​។ ពិតណាស់ កាយវិការ​គឺជា​ភាសា​មួយ​បង្ហាញ​ទៅ​មនុស្ស​ម្នាក់​ផ្សេងទៀត​ដោយ​មិនចាំបាច់​និយាយ​។ ប៉ុន្ដែ​ធ្វើយ៉ាងណា​ទើប​ដឹង​អត្ថន័យ​ទាំងនោះ​។​

​    ​ថ្មីៗ​នេះ​មន្ត្រី​ស៊ីវិល​អង់គ្លេស​បាន​បបួល​គ្នា​បង្កើត​ភាសា​កាយវិការ ពិសេស​ចំនួន ៦ ដើម្បី​បិទមាត់​បណ្តា​រដ្ឋមន្ត្រី​ដែល​និយាយ​សម្តី​ខ្លាំង​ឱ្យ​ចេះ​ស្ងាត់​មាត់​កោតក្រែង​មន្ត្រី​ក្រោម​អំណាច​ខ្លួន​ខ្លះ​។ 

​    ​ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ភាសា​កាយវិការ​ទាំង ៦ ដែល​ពួកគេ​សម្រេច​ព្រមព្រៀង​យកមកប្រើ​ដើម្បីឱ្យ​រដ្ឋមន្ត្រី​ទាំងនោះ​ស្ងាត់​មាត់​ខ្លះ​៖

​    ​១. កាយវិការ​បង្ហាញថា អ្នក​ចង់​និយាយ​។​

​    ​២. ឆ្លើយតប​ផ្ទាល់​

​    ​៣. ចង្អុល​បញ្ជា​

​    ​៤. បញ្ជាក់​ឱ្យ​ច្បាស់​

​    ​៥. យល់ព្រម​

​    ​៦. មិន​យល់ព្រម​៕

adverise with khmeread