ម៉េច​ក៏​របស់​ទាំងនេះ​មក​ជាប់​ត្រង់​កន្លែង​មិនគួរ​ឱ្យ​ជាប់​បែបនេះ​? ៣១ រូបភាព​នេះ​ច្បាស់​ជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នក​ក្រញាញ់​ខួរ​តាំងពីព្រឹក​ដល់​ល្ងាច​

    ​មនុស្ស​ជាច្រើន​និយាយថា​ច្បាប់ធម្មជាតិ​មិនអាច​បំពាន​បានទេ​។ ច្បាប់ធម្មជាតិ​ដូចជា​ទំនាញ លំនឹង និង​កម្លាំង​ផ្សេងៗ ធ្វើឱ្យមាន​ផលប៉ះពាល់​ដល់​បំលាស់​ទី ការរស់នៅ និង​ការមើលឃើញ​របស់​យើង​។​

​    ​ច្បាប់​ទាំងនេះ​គឺ​មិនអាច​ប្រកែក​បាន ប៉ុន្តែ​មានរឿង​ខ្លះ​ឃើញ​ហើយ​សឹង​មិន​ជឿថា​វា​អាច​កើតឡើង ប្រឆាំងនឹង​ច្បាប់ធម្មជាតិ​បាន​។ មើលរូប​ភាព​ទាំង ៣១ នេះហើយ អ្នក​ច្បាស់​ជា​អង្គុយ​ឆ្ងល់​តាំងពីព្រឹក​ដល់​ល្ងាច​ថា​ហេតុអ្វី​បានជា​វា​ទៅជា​បែបនេះ​!!!៕

adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត