អ្នកកីឡា​កាស​ទាំង ១៥ រូបនេះ​បែកសា​ច់​បែក​រាង​ប្លែក​ខ្លាំងជាងគេ ហើយ​បាន​ក្លាយជា​មនុស្ស​ថ្មី​មើល​មិន​ចង់​ស្គាល់​ធៀប​កាលពីមុន​

    ​ក្នុង​វិស័យ​កីឡាកាស​អាជីព រាងកាយ​របស់​អ្នក​គឺជា​ទ្រព្យសកម្ម​របស់​អ្នក​ហើយ​។ ជា​អ្នក​កីឡាកាស​ត្រូវមាន​សាច់ដុំ​ធំៗ មាឌ​ឌាំ​ង និង​ទម្ងន់​ធ្ងន់​។​

​    ​ដូច​អ្នក​កីឡាកាស​ខាងក្រោម​នេះ ពួកគេ​ដំបូង​ឡើយ​មាន​ត្រឹម​មាឌ​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​មិនសូវ​ជាមាន​សាច់ដុំ​ទេ​។ ពួកគេ​បាន​ចូលមក​វិស័យ​កីឡាកាស​ជាច្រើន​ឆ្នាំ ទម្រាំ​តែមាន​សាច់ដុំ​ធំៗ​បែបនេះ​។ ពួកគេ​ត្រូវ​ឆ្លងកាត់​ការឈឺចាប់ របួស ហ្វឹកហាត់ និង​រក្សា​របប​អាហារ​របស់​ពួកគេ​ទើប​មាន​សាច់ដុំ​ធំៗ​បែបនេះ​។​

​    ​ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​អ្នក​កីឡាកាស​ដែលមាន​សាច់​កាន់តែ​ធំ​ឡើង បន្ទាប់ពី​ចូលក្នុង​វិស័យ​កីឡាកាស​។​

​    ​១. Big Show


​    ​២. Hardcore Holly


​    ​៣. John Morrison


​    ​៤. Test


​    ​៥. Eddie Guerrero


​    ​៦. Rey Mysterio


​    ​៧. Scott Hall


​    ​៨. Chyna


​    ​៩. Bubba Ray Dudley


​    ​១០. Buff Bagwell


​    ​១១. Sting


​    ​១២. Mick Foley


​    ​១៣. Vince McMahon


​    ​១៤. Scott Steiner


​    ​១៥. Dwayne 'The Rock' Johnson៕

adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត