តារា​ហូលីវូដ ១៨ រូបនេះ​បាត់បង់​ព្រហ្មចារី​តាំងពី​វ័យ​ជំទង់ តែ​ជីវិត​នៅតែ​ផូរផង់​

    ​នៅពេល​អ្នកខ្លះ​ជាតា​រា​ដ៏​ល្បី​ម្នាក់ មាន​មនុស្ស​ច្រើនណាស់​ចង់ដឹង​រឿង​ជាច្រើន​អំពី​ពួកគេ ក្នុងនោះ​រួមមាន​ទាំង​ព្រហ្មចារី​ផងដែរ​។​

​    ​វេ​ប​សាយ Acidcow បាន​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ​មួយចំនួន ដែល​បាន​បាត់បង់​ព្រហ្មចារី​តាំងពី​អាយុ​ក្មេង​ម្ល៉េះ​។​

​    ​១. Paris Hilton បាត់បង់​ព្រហ្មចារី​នៅ​អាយុ ១៥ ឆ្នាំ​។​


​    ​២. Steven Tyler បាត់បង់​ព្រហ្ម​ចា​រា​នៅ​អាយុ ៧ ឆ្នាំ​។​


​    ​៣. Lil Wayne បាត់បង់​ព្រហ្ម​ចា​រា​នៅ​អាយុ ១១ ឆ្នាំ​។​


​    ​៤. Johnny Depp បាត់បង់​ព្រហ្ម​ចា​រា​នៅ​អាយុ ១៣ ឆ្នាំ​។​


​    ​៥. Ozzy Osbourne បាត់បង់​ព្រហ្មចារី​នៅ​អាយុ ១៣ ឆ្នាំ​។​


​    ​៦. Gillian Anderson បាត់បង់​ព្រហ្មចារី​នៅ​អាយុ ១៣ ឆ្នាំ​។​


​    ​៧. Matthew McConaughey បាត់បង់​ព្រហ្ម​ចា​រា​នៅ​អាយុ ១៥ ឆ្នាំ​។​


​    ​៨. Dustin Hoffman បាត់បង់​ព្រហ្ម​ចា​រា​នៅ​អាយុ ១៥ ឆ្នាំ​។​


​    ​៩. Anthony Kiedis បាត់បង់​ព្រហ្ម​ចា​រា​នៅ​អាយុ ១២ ឆ្នាំ​។​


​    ​១០. Jaime Pressly បាត់បង់​ព្រហ្មចារី​នៅ​អាយុ ១៤ ឆ្នាំ​។​


​    ​១១. Khloe បាត់បង់​ព្រហ្មចារី​នៅ​អាយុ ១៤ ឆ្នាំ​។​


​    ​១២. Snooki បាត់បង់​ព្រហ្មចារី​នៅ​អាយុ ១៤ ឆ្នាំ​។​


​    ​១៣. Britney Spears បាត់បង់​ព្រហ្មចារី​នៅ​អាយុ ១៤ ឆ្នាំ​។​


​    ​១៤. Angelina Jolie បាត់បង់​ព្រហ្មចារី​នៅ​អាយុ ១៤ ឆ្នាំ​។​


​    ​១៥. Matthew Fox បាត់បង់​ព្រហ្ម​ចា​រា​នៅ​អាយុ ១២ ឆ្នាំ​។​


​    ​១៦. Josh Brolin បាត់បង់​ព្រហ្ម​ចា​រា​នៅ​អាយុ ១១ ឆ្នាំ​។​


​    ​១៧. Chris Brown បាត់បង់​ព្រហ្ម​ចា​រា​នៅ​អាយុ ៨ ឆ្នាំ​។​


​    ​១៨. Katy Perry  បាត់បង់​ព្រហ្មចារី​នៅ​អាយុ ១៦ ឆ្នាំ​៕

adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត