៤ ចំណុច​នេះ អាចធ្វើ​ឱ្យគេ​ស្អប់ ឬ ចូលចិត្ត​លោកអ្នក​! គួរ​យក​ចំណុច​ទី ២​និង​៣

    ​១. កាន់តែ​អួតអាង គេ​កាន់តែ​មិន​ចូលចិត្ត​។​
​    ​២. កាន់តែ​រៀន កាន់តែ​ល្ងង់​។​
​    ​៣. កាន់តែ​ទទួលស្គាល់​កំហុស​និង​ចំណុច​ខ្វះខាត គេ​កាន់តែ​ចូលចិត្ត​។​
​    ​៤. ប្រសិនបើ​អ្នក​ស្អប់​មនុស្ស​ដោយសារ​មិន​ចូលចិត្ត​អត្តចរិត​គេ មនុស្ស​ដែល​គួរឱ្យ​ស្អប់​គឺជា​លោកអ្នក​ទៅវិញ​ទេ​៕

adverise with khmeread
ប្រភព៖ Lifehack

អ្នកនឹងចូលចិត្ត