មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​! ជន​ល្បី​និង​តារា​ល្បី ១២៨ នាក់​បាន​ស្លាប់​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦ រួមទាំង​អតីត​បេក្ខជន The Voice និង​មេដឹកនាំ​គុយបា​

    ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ពិភពលោក​បាន​បាត់បង់​កំពូល​តន្ត្រីករ តារា​សម្តែង​ល្បីៗ អត្ត​ព​លិ​ក​ដ៏​ល្បីឈ្មោះ​និង​អ្នកនយោបាយ​ល្បីឈ្មោះ​លើ​សកលលោក​សរុប ១២៨ នាក់​ស្ទើរ​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​។​

​    ​ដូច្នេះ​ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​បញ្ជី​ជន​ល្បីឈ្មោះ​ដែល​បាន​លាចាក​លោក​ក្នុងឆ្នាំនេះ​៖

​    ​១. តារា​កំប្លែង​លោក Pat Harrington Jr. បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៦ ខែមករា នៅ​អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ​

​    ​២. តារាចម្រៀង David Bowie បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១០ ខែមករា នៅ​អាយុ ៦៩ ឆ្នាំ​

​    ​៣. ផលិតករ​តន្ត្រី​លោក René Angélil បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា នៅ​អាយុ ៧៣ ឆ្នាំ​

​    ​៤. តារា​សម្តែង​លោក Alan Rickman បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា នៅ​អាយុ ៦៩ ឆ្នាំ​

​    ​៥. តារា​សម្តែង​លោក Dan Haggerty បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា នៅ​អាយុ ៧៤ ឆ្នាំ​

​    ​៦. តារាចម្រៀង​លោក Glenn Frey បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា នៅ​អាយុ ៦៧ ឆ្នាំ​

​    ​៧. តារា​សម្តែង​លោក Abe Vigoda បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា នៅ​អាយុ ៩៤ ឆ្នាំ​

​    ​៨. អ្នក​ដេញ​ហ្គី​តា​លោក Paul Kantner បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា នៅ​អាយុ ៧៤ ឆ្នាំ​

​    ​៩. តារា​បញ្ចូល​សម្លេង​លោក Joe Alaskey បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៣ ខែកុម្ភៈ នៅ​អាយុ ៦៣ ឆ្នាំ​

​    ​១០. តារាចម្រៀង​លោក Maurice White បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៣ ខែកុម្ភៈ នៅ​អាយុ ៧៤ ឆ្នាំ​

​    ​១១. វីរៈបុរស​ប្រណាំង​កង់​លោក Dave Mirra បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៤ ខែកុម្ភៈ នៅ​អាយុ ៤១ ឆ្នាំ​

​    ​១២. អវកាសយានិក​លោក Edgar Mitchell បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៤ ខែកុម្ភៈ នៅ​អាយុ ៨៥ ឆ្នាំ​

​    ​១៣. តារាចម្រៀង​អ្នកស្រី Vanity បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ នៅ​អាយុ ៥៧ ឆ្នាំ​

​    ​១៤. សមាជិក​តុលាការ​កំពូល​អាមេរិក​លោក Antonin Scalia បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ នៅ​អាយុ ៧៩ ឆ្នាំ​

​    ​១៥. តារាចម្រៀង​លោក George Gaynes បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ នៅ​អាយុ ៨៩ ឆ្នាំ​

​    ​១៦. អ្នកការទូត​ជើងចាស់​អេ​ហ្ស៊ី​បលោក Boutros Boutros-Ghali បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែកុម្ភៈ នៅ​អាយុ ៩៣ ឆ្នាំ​

​    ​១៧. ពិធីករ​ទូរទស្សន៍​ជើងចាស់​អ្នកស្រី Angela Raiola បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈ នៅ​អាយុ ៥៥ ឆ្នាំ​

​    ​១៨. អ្នកនិពន្ធ​ជើងចាស់​លោកយាយ Harper Lee បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ នៅ​អាយុ ៨៩ ឆ្នាំ​

​    ​១៩. អ្នកនិពន្ធ​លោក Umberto Eco បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ នៅ​អាយុ ៨៤ ឆ្នាំ​

​    ​២០. តារាចម្រៀង​លោក Sonny James បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ នៅ​អាយុ ៨៧ ឆ្នាំ​

​    ​២១. គ្រូបង្វឹក​វ៉ៃ​បុក​លោក Tony Burton បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ នៅ​អាយុ ៧៨ ឆ្នាំ​

​    ​២២. តារា​សម្តែង​លោក George Kennedy បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ នៅ​អាយុ ៩១ ឆ្នាំ​

​    ​២៣. តារា​សម្តែង​លោក Lee Reherman បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១ ខែមីនា នៅ​អាយុ ៤៩ ឆ្នាំ​

​    ​២៤. តារាចម្រៀង​អ្នកស្រី Joey Feek បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនា នៅ​អាយុ ៤០ ឆ្នាំ​

​    ​២៥. អ្នកនិពន្ធ​លោក Pat Conroy បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនា នៅ​អាយុ ៧០ ឆ្នាំ​

​    ​២៦. តារា​សម្តែង​ជើងចាស់​លោកយាយ Pat Conroy បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៦ ខែមីនា នៅ​អាយុ ៩៤ ឆ្នាំ​

​    ​២៧. ផលិតករ​លោក George Martin បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៨ ខែមីនា នៅ​អាយុ ៩០ ឆ្នាំ​

​    ​២៨. តន្ត្រីករ​លោក Keith Emerson បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា នៅ​អាយុ ៧១ ឆ្នាំ​

​    ​២៩. តារាចម្រៀង​លោក Frank Sinatra Jr បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា នៅ​អាយុ ៧២ ឆ្នាំ​

​    ​៣០. វិស្វករ​រ៉ុក្កែត​លោក Bob Ebeling បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា នៅ​អាយុ ៨៩ ឆ្នាំ​

​    ​៣១. កវីនិពន្ធ​លោក Phife Dawg បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា នៅ​អាយុ ៤៥ ឆ្នាំ​

​    ​៣២. អតីត​អភិបាលក្រុង​តូ​រ៉ុ​ន​តូ​ដ៏​ល្បីឈ្មោះ​លោក Rob Ford បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា នៅ​អាយុ ៤៦ ឆ្នាំ​

​    ​៣៣. អតីត​កីឡាករ​បេ​ស្ប​ល​លោកតា Joe Garagiola បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា នៅ​អាយុ ២៣ ឆ្នាំ​

​    ​៣៤. តារា​កំប្លែង​លោក Garry Shandling បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា នៅ​អាយុ ៦៦ ឆ្នាំ​

​    ​៣៥. អ្នកនិពន្ធ​លោក Jim Harrison បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា នៅ​អាយុ ៧៨ ឆ្នាំ​

​    ​៣៦. ដូនជី​កាតូលិក​រ៉ូ​ម៉ាំង Mother Mary Angelica បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា នៅ​អាយុ ៩២ ឆ្នាំ​

​    ​៣៧. តារា​សម្តែង​លោកយាយ Patty Duke បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា នៅ​អាយុ ៦៩ ឆ្នាំ​

​    ​៣៨. អ្នក​បញ្ចូល​សម្លេង​ជើងចាស់​លោកតា Erik Bauersfeld បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៣ ខែមេសា នៅ​អាយុ ៩៣ ឆ្នាំ​

​    ​៣៩. តារាចម្រៀង​លោកតា Merle Haggard បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៦ ខែមេសា នៅ​អាយុ ៧៩ ឆ្នាំ​

​    ​៤០. ផលិតករ​តន្ត្រី​លោក David Gest បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា នៅ​អាយុ ៦២ ឆ្នាំ​

​    ​៤១. តារា​សម្តែង​ជើងចាស់​លោកយាយ Doris Roberts បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា នៅ​អាយុ ៩០ ឆ្នាំ​

​    ​៤២. ផលិតករ​លោកតា Les Waas បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា នៅ​អាយុ ៩៤ ឆ្នាំ​

​    ​៤៣. អតីត​កីឡាកាស​អ្នកស្រី Chyna បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា នៅ​អាយុ ៤៦ ឆ្នាំ​

​    ​៤៤. អ្នកចម្រៀង​លោក Prince បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា នៅ​អាយុ ៥៧ ឆ្នាំ​

​    ​៤៥. អ្នកនិពន្ធ​អ្នកស្រី Michelle McNamara បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា​

​    ​៤៦. នារី​ទីមួយ​ដែល​បានទទួល​ការវះកាត់​មុខ​ថ្មី​ទាំងស្រុង​គឺ​អ្នកស្រី Isabelle Dinoire បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា នៅ​អាយុ ៤៩ ឆ្នាំ​

​    ​៤៧. តារាចម្រៀង​លោក Papa Wemba បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា នៅ​អាយុ ៦៦ ឆ្នាំ​

​    ​៤៨. តារាចម្រៀង​លោក Billy Paul បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា នៅ​អាយុ ៨០ ឆ្នាំ​

​    ​៤៩. អតីត​សកម្មជន​នយោបាយ​អ្នកស្រី Afeni Shakur Davis បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា នៅ​អាយុ ៦៩ ឆ្នាំ​

​    ​៥០. អ្នកលេង​ហ្គី​តា​បាស​ជើងចាស់​លោកយាយ Jane Little បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា នៅ​អាយុ ៨៧ ឆ្នាំ​

​    ​៥១. តារាចម្រៀង​លោក Emilio Navaira បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា នៅ​អាយុ ៥៣ ឆ្នាំ​

​    ​៥២. អ្នកនិពន្ធ​ចម្រៀង​លោក Guy Clark បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភា នៅ​អាយុ ៧៤ ឆ្នាំ​

​    ​៥៣. អ្នកកាសែត​ជើងចាស់​លោក Morley Safer បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា នៅ​អាយុ ៨៤ ឆ្នាំ​

​    ​៥៤. តារា​កំប្លែង​លោកតា Alan Young បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា នៅ​អាយុ ៩៦ ឆ្នាំ​

​    ​៥៥. តន្ត្រីករ​លោក Nick Menza បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា នៅ​អាយុ ៥១ ឆ្នាំ​

​    ​៥៦. អតីត​អ្នក​ប្រដាល់​ដ៏​ល្បីល្បាញ​លោក Muhammad Ali បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៣ ខែមិថុនា នៅ​អាយុ ៧៤ ឆ្នាំ​

​    ​៥៧. សិល្បករ​គុន​លោក Kimbo Slice បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនា នៅ​អាយុ ៤២ ឆ្នាំ​

​    ​៥៨. តារា​សម្តែង​អ្នកស្រី Theresa Saldana បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនា នៅ​អាយុ ៦១ ឆ្នាំ​

​    ​៥៩. អតីត​កីឡាករ​ហុក​គី​អាជីព​លោកតា Gordie Howe បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា នៅ​អាយុ ៨៨ ឆ្នាំ​

​    ​៦០. អតីត​បេក្ខជន​កម្មវិធី The Voice កញ្ញា Christina Grimmie បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា នៅ​អាយុ ២២ ឆ្នាំ​

​    ​៦១. តារា​សម្តែង​លោក Ron Lester បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែមិថុនា នៅ​អាយុ ៤៥ ឆ្នាំ​

​    ​៦២. តារា​សម្តែង​ដ៏​ល្បីឈ្មោះ​ម្នាក់​ក្នុង​រឿង Star Trek លោក Anton Yelchin បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនា នៅ​អាយុ ២៧ ឆ្នាំ​

​    ​៦៣. តន្ត្រីករ​លោកតា Ralph Stanley បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា នៅ​អាយុ ៨៩ ឆ្នាំ​

​    ​៦៤. តារាចម្រៀង​លោក Bernie Worrell បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា នៅ​អាយុ ៧២ ឆ្នាំ​

​    ​៦៥. ជាង​ថតរូប​ជើងចាស់​ឱ្យ​កាសែត New York Times លោកតា Bill Cunningham បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៥ មិថុនា នៅ​អាយុ ៨៧ ឆ្នាំ​

​    ​៦៦. អ្នកនិពន្ធ​លោក Alvin Toffler បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា នៅ​អាយុ ៨៧ ឆ្នាំ​

​    ​៦៧. អ្នក​ដេញ​ហ្គី​តា​អាជីព​លោកតា Scotty Moore បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា នៅ​អាយុ ៨៤ ឆ្នាំ​

​    ​៦៨. គ្រូបង្វឹក​បាល់បោះ​អ្នកស្រី Pat Summitt បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា នៅ​អាយុ ៦៤ ឆ្នាំ​

​    ​៦៩. អ្នកនិពន្ធ​លោក Elie Wiesel បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២ ខែកក្កដា នៅ​អាយុ ៨៧ ឆ្នាំ​

​    ​៧០. អ្នកដឹកនាំ​រឿង​លោក Michael Cimino បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២ ខែកក្កដា នៅ​អាយុ ៧៧ ឆ្នាំ​

​    ​៧១. តារា​សម្តែង​ជើងចាស់​លោកយាយ Noel Neill បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៣ ខែកក្កដា នៅ​អាយុ ៩៥ ឆ្នាំ​

​    ​៧២. អ្នកដឹកនាំ​រឿង​លោក Abbas Kiarostami បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៤ ខែកក្កដា នៅ​អាយុ ៧៦ ឆ្នាំ​

​    ​៧៣. អ្នកនិពន្ធ​លោកតា Garry Marshall បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា នៅ​អាយុ ៨១ ឆ្នាំ​

​    ​៧៤. អ្នកនយោបាយ​អាមេរិក​លោក Mark Takai បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា នៅ​អាយុ ៤៩ ឆ្នាំ​

​    ​៧៥. អ្នកនិពន្ធ​លោក Rev. Tim LaHaye បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដា នៅ​អាយុ ៩០ ឆ្នាំ​

​    ​៧៦. តារា​សម្តែង​អ្នកស្រី Miss Cleo បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា នៅ​អាយុ ៥៣ ឆ្នាំ​

​    ​៧៧. តារា​សម្តែង​លោកតា David Huddleston បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២ ខែសីហា នៅ​អាយុ ៨៥ ឆ្នាំ​

​    ​៧៨. តន្ត្រីករ​លោកតា Pete Fountain បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៦ ខែសីហា នៅ​អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ​

​    ​៧៩. តារា​សម្តែង​លោក Barry Jenner បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៨ ខែសីហា នៅ​អាយុ ៧៥ ឆ្នាំ​

​    ​៨០. តារា​សម្តែង​លោកតា Kenny Baker បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា នៅ​អាយុ ៨១ ឆ្នាំ​

​    ​៨១. តារា​សម្តែង​លោកតា Fyvush Finkel បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា នៅ​អាយុ ៩៣ ឆ្នាំ​

​    ​៨២. អ្នក​អត្ថាធិប្បាយ​នយោបាយ​លោកតា John McLaughlin បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែសីហា នៅ​អាយុ ៨៩ ឆ្នាំ​

​    ​៨៣. ផលិតករ​ដែល​បាន​បង្កើត​ក្រុម​ល្បីៗ​ចំនួន​ពីរ​គឺ Backstreet Boys និង 'NSync លោក Lou Pearlman បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា នៅ​អាយុ ៦២ ឆ្នាំ​

​    ​៨៤. អ្នកលេង​ហ្គី​តា​អាជីព​លោក Matt Roberts បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា​

​    ​៨៥. តន្ត្រីករ​លោកតា Toots Thielemans បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា នៅ​អាយុ ៩៤ ឆ្នាំ​

​    ​៨៦. តារា​សម្តែង​លោកតា Steven Hill បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា នៅ​អាយុ ៩៤ ឆ្នាំ​

​    ​៨៧. អ្នក​រចនា​ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​អាជីព​លោកយាយ Sonia Rykiel បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែសីហា នៅ​អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ​

​    ​៨៨. តារាចម្រៀង​លោក Juan Gabriel បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា នៅ​អាយុ ៦៦ ឆ្នាំ​

​    ​៨៩. តារា​សម្តែង​ល្បីល្បាញ​លោក Gene Wilder បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា នៅ​អាយុ ៨៣ ឆ្នាំ​

​    ​៩០. អ្នក​បញ្ចូល​សម្លេង​លោក Jon Polito បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១ ខែកញ្ញា នៅ​អាយុ ៦៥ ឆ្នាំ​

​    ​៩១. អ្នកជំនួញ​លោក Jerry Heller បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា នៅ​អាយុ ៧៥ ឆ្នាំ​

​    ​៩២. អតីត​សកម្មជន​លោកយាយ Phyllis Schlafly បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៥ ខែកញ្ញា នៅ​អាយុ ៩២ ឆ្នាំ​

​    ​៩៣. តារា​សម្តែង​កែ​ភេទ​អ្នកស្រី Lady Chablis បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៨ ខែកញ្ញា នៅ​អាយុ ៥៩ ឆ្នាំ​

​    ​៩៤. លោកយាយ Greta Zimmer Friedman ដែល​ល្បីឈ្មោះ​ដោយសារ​រូបភាព​ខាងក្រោម​នេះ បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៨ ខែកញ្ញា នៅ​អាយុ ៩២ ឆ្នាំ​

​    ​៩៥. តារា​សម្តែង​កែ​ភេទ​អ្នកស្រី Alexis Arqueete បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញា នៅ​អាយុ ៤៧ ឆ្នាំ​

​    ​៩៦. អ្នកនិពន្ធ​លោកតា Edward Albee បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា នៅ​អាយុ ៨៨ ឆ្នាំ​

​    ​៩៧. អ្នកនិពន្ធ​លោក W.P. Kinsella បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា នៅ​អាយុ ៨១ ឆ្នាំ​

​    ​៩៨. អ្នកនិពន្ធ​លោក Curtis Hanson បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា នៅ​អាយុ ៧១ ឆ្នាំ​

​    ​៩៩. តារា​រ៉ែ​បលោក Shawty Lo បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញា នៅ​អាយុ ៤០ ឆ្នាំ​

​    ​១០០. តារា​សម្តែង​លោក Bill Nunn បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា នៅ​អាយុ ៦២ ឆ្នាំ​

​    ​១០១. កីឡាករ​បេ​ស្ប​ល​លោក José Fernández បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា នៅ​អាយុ ២៤ ឆ្នាំ​

​    ​១០២. អតីត​កីឡាករ​វាយ​កូន​ហ្គោល​អាជីប​លោកតា Arnold Palmer បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា នៅ​អាយុ ៨៧ ឆ្នាំ​

​    ​១០៣. អតីត​ប្រធានាធិបតី​អ៊ីស្រាអែល​លោកតា Shimon Peres បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា នៅ​អាយុ ៩៣ ឆ្នាំ​

​    ​១០៤. តារា​កំប្លែង​លោក Tommy Ford បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១២ ខែតុលា នៅ​អាយុ ៥២ ឆ្នាំ​

​    ​១០៥. ស្តេច​ភូមិ​វិបុល​អា​ឌុល​យ៉ា​ឌេ​ត អតីតព្រះមហាក្សត្រ​ថៃ បាន​សោយ​ទិ​វ​ង្គ​ត់​នៅ​ថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា នៅ​ព្រះជន្ម ៨៨ វស្សា​

​    ​១០៦. សិល្បករ​លោក Steve Dillon បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា នៅ​អាយុ ៥៤ ឆ្នាំ​

​    ​១០៧. អគ្គព្រះរាជអាជ្ញា​អាមេរិក​លោកស្រី Janet Reno បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៧ ខែវិច្ឆិកា នៅ​អាយុ ៧៨ ឆ្នាំ​

​    ​១០៨. តារាចម្រៀង​លោក Leonard Cohen បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៧ ខែវិច្ឆិកា នៅ​អាយុ ៨២ ឆ្នាំ​

​    ​១០៩. តារា​សម្តែង​លោក Robert Vaughn បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១១ ខែវិច្ឆិកា នៅ​អាយុ ៨៣ ឆ្នាំ​

​    ​១១០. តារាចម្រៀង​លោក Leon Russell បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា នៅ​អាយុ ៧៤ ឆ្នាំ​

​    ​១១១. ពិធីករ​ទូរទស្សន៍​ជើងចាស់​អ្នកស្រី Gwen Ifill បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា នៅ​អាយុ ៦១ ឆ្នាំ​

​    ​១១២. តារាចម្រៀង​អ្នកស្រី Sharon Jones បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកា នៅ​អាយុ ៦០ ឆ្នាំ​

​    ​១១៣. តារា​សម្តែង​អ្នកស្រី Florence Henderson បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា នៅ​អាយុ ៨២ ឆ្នាំ​

​    ​១១៤. អតីត​មេដឹកនាំ​ប្រទេស​គុយបា​លោក Fidel Castro បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា នៅ​អាយុ ៩០ ឆ្នាំ​

​    ​១១៥. តារា​សម្តែង​លោក Ron Glass បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា នៅ​អាយុ ៧១ ឆ្នាំ​

​    ​១១៦. អតីត​នាយក​ប្រតិបត្តិ​បណ្តាញ NBC លោក Grant Tinker បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកា នៅ​អាយុ ៩០ ឆ្នាំ​

​    ​១១៧. អវកាសយានិក​លោក John Glenn បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៨ ខែធ្នូ នៅ​អាយុ ៩៥ ឆ្នាំ​

​    ​១១៨. តារា​សម្តែង​លោក Joseph Mascolo បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ៧ ខែធ្នូ នៅ​អាយុ ៨៧ ឆ្នាំ​

​    ​១១៩. អ្នកនិពន្ធ​លោកតា E.R. Braithwaite បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ នៅ​អាយុ ១០៤ ឆ្នាំ​

​    ​១២០. តារា​កំប្លែង​លោក Alan Thicke បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ នៅ​អាយុ ៦៩ ឆ្នាំ​

​    ​១២១. អតីត​អ្នក​ធ​ត្ថា​ធិ​ប្បាយ​កីឡា​ជើងចាស់​លោក Craig Sager បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ នៅ​អាយុ ៦៥ ឆ្នាំ​

​    ​១២២. អតីត​តារា​ម៉ូ​ដែល​លោកយាយ China Machado បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ នៅ​អាយុ ៨៧ ឆ្នាំ​

​    ​១២៣. រា​ជនី​សម្រស់ Zsa Zsa Gabor បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ នៅ​អាយុ ៩៩ ឆ្នាំ​

​    ​១២៤. តារាចម្រៀង​លោក George Michael បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ នៅ​អាយុ ៥៣ ឆ្នាំ​

​    ​១២៥. តារា​កំប្លែង​លោក Ricky Harris បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ​

​    ​១២៦. អ្នកនិពន្ធ​លោក Richard Adams បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ​

​    ​១២៧. តារា​សម្តែង​ជើងចាស់​អ្នកស្រី Carrie Fisher បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ នៅ​អាយុ ៦០ ឆ្នាំ​

​    ​១២៨. តារា​សម្តែង​ជើងចាស់​លោកយាយ Debbie Reynolds ដែល​ត្រូវជា​ម្តាយ​របស់​អ្នកស្រី Carrie Fisher បានទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ នៅ​អាយុ ៨៤ ឆ្នាំ​៕

adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត