ភាពយន្ត​សង្គ្រាមលោកលើកទីពីរ​ស​ម្រិ​ត​សម្រាំង​ទាំង ១២ ដែល​ធានា​ល្អមើល មិនចេះ​ជិនណាយ​!

    ​អ្នក​ប្រហែលជា​ធ្លាប់​អាន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​សង្គ្រាមលោកលើកទី ២ រួច​ខ្លះៗ​មកហើយ ប៉ុន្ដែ​ទាំងនោះ​គឺ​គ្រាន់តែ​ជា​អក្សរ​ប៉ុណ្ណោះ​។ ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​រឿង​សង្គ្រាមលោកលើកទី ២ ដែល​សង្ខេប​ជា​ភាពយន្ត​ដុំ​ទាំង ១២​។​

​    ​១. The Pianist ឆ្នាំ ២០០២

​    ​២. The Battle of Britain ឆ្នាំ 1969
 

​    ​៣. A Bridge Too Far ឆ្នាំ ១៩៧០
 

​    ​៤. The Longest Day ឆ្នាំ 1962
 

​    ​៥. Tora! Tora! Tora! ឆ្នាំ ១៩៧០
 

​    ​៦. Stalingrad ឆ្នាំ ១៩៩៣
 

​    ​៧. The Bridge on the River Kwai ឆ្នាំ ១៩៥៧
 

​    ​៨. The Great Escape ឆ្នាំ ១៩៦៣
 

​    ​៩. Saving Private Ryan ឆ្នាំ ១៩៩៨
 

​    ​១០. Das Boot ឆ្នាំ ១៩៨១
 

​    ​១១. Letters From Iwo Jima ឆ្នាំ ២០០៦
 

​    ​១២. Grave of the Fireflies ឆ្នាំ ១៩៨៨
 

 

adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត