អ្នកដឹងថាខ្លួនអ្នកមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនៅពេលជួបរឿងទាំង ១០ ចំណុចនេះ

១- អាចបង្ហាញអារម្មណ៍របស់អ្នកបាន
២- អាចអភ័យទោសឲ្យគ្នាបានយ៉ាងលឿន និងយ៉ាងពិតប្រាកដអស់ពីបេះដូង
៣- សុខចិត្តជ្រើសយកការសម្របសម្រួលដោយមិនខ្លាចគេហៅខ្លួនថាជាមនុស្សទន់ខ្សោយ
៤- ជម្រុញទឹកចិត្តឲ្យមានការលូតលាស់រីកចម្រើនទៅមុខ និងការផ្លាស់ប្តូរឲ្យល្អ
៥- រៀនជឿជាក់មនុស្សជុំវិញខ្លួន
៦- ដឹងច្បាស់ថាមនុស្សគ្រប់រូបនឹងមិនអាចចៀសផុតពីការយល់ច្រឡំ
៧- ចេះនឹកគ្នាទៅវិញទៅមក
៨- ចេះទទួលស្គាល់ចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួន
៩- មិនរុញទូកបណ្តោយទឹកពេលជួបបញ្ហា
១០- មិនចេះរំពឹងអ្វីទាំងអស់ពីគ្នា 

ប្រភព៖ ឡាយហ៊ែក

-->
adverise with khmeread