រកឃើញខ្មោចយន្តហោះធ្លាក់ នៅភ្នំឱរ៉ាល់ក្នុងអំឡុងទសវត្ស៦០

ភ្នំពេញ ៖ រកឃើញគ្រោងយន្តហោះអាកាសចរណ៍អន្តរជាតិកម្ពុជាធ្លាក់នៅក្នុងព្រៃភ្នំនៅក្បែរជ្រលងភ្នំខ្នងតាឥសី នៅតំបន់ភ្នំឱរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី១ធ្នូឆ្នាំ២០១៥។
    បើតាមការសន្និដ្ឋានពីក្រុមអ្នករុករកបញ្ជាក់ថា យន្តហោះនោះប្រហែលធ្លាក់
ក្នងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ៦០ ហើយមានយន្តហោះបីផ្សេងទៀតធ្លាក់នៅក្បែរតំបន់នោះតែរកមិនទាន់ឃើញ ៕
 

 %e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%83%e1%9e%be%e1%9e%89%e1%9e%81%e1%9f%92%e1%9e%98%e1%9f%84%e1%9e%85%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8f%e1%9e%a0%e1%9f%84%e1%9f%87%e1%9e%92%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9f%8b%e1%9e%93%e1%9f%85%e1%9e%97%e1%9f%92%e1%9e%93%e1%9f%86%e1%9e%b1%e1%9e%9a%e1%9f%89%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%8b%e1%9e%80%e1%9f%92%e1%9e%93%e1%9e%bb%e1%9e%84%e1%9e%a2%e1%9f%86%e1%9e%a1%e1%9e%bb%e1%9e%84%e1%9e%91%e1%9e%9f%e1%9e%9c%e1%9e%8f%e1%9f%92%e1%9e%9f%e1%9f%a6%e1%9f%a0 3
adverise with khmeread
Loading ad ...