ប្រជុំ​រូបភាព​បងធំ​មហាអំណាច​ពិភពលោក​កាល​នៅ​កំលោះ​ដ៏​កម្រ​ត្រូវបាន​ទម្លាយ​!

    ​ភាគច្រើន​យើង​ធ្លាប់តែ​បានឃើញ​មុខ​របស់​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ក្នុងពេល​បច្ចុប្បន្ន​ប៉ុណ្ណោះ​។ យ៉ាងណាមិញ មនុស្ស​ដ៏​មានអំណាច​ក្នុង​ពិភពលោក​ទាំងនេះ ពួកគេ​មើល​សាមញ្ញៗ​កាលពី​នៅ​កំលោះ​។​

​    ​ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​រូបភាព​របស់​បងធំ​អាមេរិក​កាល​នៅ​កំលោះ​ដ៏​កម្រ​បានឃើញ​ជាច្រើនរូប​។​

​    ​១. Barack Obama កាល​នៅ​អាយុ ១៨ ឆ្នាំ​


​    ​២. Theodore Roosevelt កាល​នៅ​អាយុ ២០ ឆ្នាំ​


​    ​៣. John F. Kennedy កាល​អាយុ ២១ និង ២០ ឆ្នាំ​


​    ​៤. Ronald Reagan កាល​អាយុ ២៩ ឆ្នាំ​


​    ​៥. Abraham Lincoln កាល​អាយុ ៣០ ឆ្នាំ​


​    ​៦. Bill Clinton កាល​អាយុ ២២ និង ២៦ ឆ្នាំ​


​    ​៧. Gerald Ford កាល​អាយុ ១៨ និង ២០ ឆ្នាំ​


​    ​៨. Franklin Roosevelt កាល​អាយុ ១៨ ឆ្នាំ​


​    ​៩. Jimmy Carter កាល​អាយុ ១៨ ឆ្នាំ​


​    ​១០. George H. W. Bush កាល​អាយុ ១៨ ឆ្នាំ​


​    ​១១. Donald Trump កាល​អាយុ ២០ ឆ្នាំ​៕

adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត