តារាងការប្រកួតបាល់ទាត់សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦

Hi res 414f96002bc6e3279231253bf34ed5ce crop north
adverise with khmeread