របៀប​គណនា​ឱ្យដឹងថា​តើ​អ្នក​គួរ​ពិសា​ទឹក​ប៉ុន្មាន​កែវ​ក្នុង​១​ថ្ងៃ​?

​    ​តាម​គោលការណ៍​ទូទៅ​ប្រាប់​មនុស្ស​យើង​គ្រប់ៗ​គ្នា​គួរ​ពិសា​ទឹក​ឲ្យ​បាន ១​ថ្ងៃ​ពី​៨​ទៅ​១០​កែវ ប៉ុន្តែ​តាមពិត​គួរ​ពិសា​ទឹក​ប៉ុន្មាន​កែវ​នោះ​វា ផ្អែកទៅលើ​ទម្ងន់​ខ្លួន​របស់​មនុស្សម្នាក់ៗ​ច្រើនជាង​។​

​    ​វិធី​គណនា​ងាយស្រួល គឺ​ត្រូវយក​ទម្ងន់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ចែក​នឹង​៨​។ ឧទាហរណ៍ លោកអ្នក​មាន​ទំងន់​៥៦​គ​ក្រ ចែក​នឹង​៨​ស្មើនឹង​៧​នោះ​មាន ន័យ​ថា​អ្នក​គួរ​ពិសា​ទឹក ១​ថ្ងៃ​៧​កែវ ហើយក៏​អាច​ពិសា​លើសពីនេះ​បន្តិចបន្តួច​ប៉ុន្តែ​មិនគួរ​ឲ្យ​តិចជាង​នេះ​ទេ​៕​

adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត