តើតារាស្រីជប៉ុនរូបណាដែលមានសក់ស្អាតជាងគេ?

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ វេបសាយសិល្បៈ Goo របស់ជប៉ុន បានសួរទស្សនិកជនរបស់ខ្លួន ថាតើតារាស្រីរូបណាដែលមានសក់ស្អាតជាងគេនោះ។

លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានចេញហើយ! នាង Aragaki Yui ទទួលបានសម្លេង ៣៣២។ ចំណាត់ថ្នាក់ទីពីរបានទៅនាង Nakama Yukie ជាមួយនឹងសម្លេង ២៧៣

រីឯចំណាត់ទីបីវិញបានទៅនាង Ishihara Satomi ដែលទទួលបានសម្លេង ២៧០៕

តោះទៅមើលតារាទាំងដប់ដែលមានសក់ស្រស់ស្អាតជាងគេនៅប្រទេសជប៉ុនទាំងអស់គ្នា!

១. Aragaki Yui ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 332 ដង


២. Nakama Yukie ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 273 ដង


៣. Ishihara Satomi ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 270 ដង


៤. Ayase Haruka ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 144 ដង


៥. Chiaki Kuriyama ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 102 ដង


៦. Kitagawa Keiko ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 99 ដង


៧. Tano Yuuka ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 92 ដង


៨. Shishido Kavka ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 89 ដង


៩. Kashiyuka ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 87 ដង


១០. Shiraishi Mai ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 86 ដង៕

adverise with khmeread
ប្រភព៖ អារ៉ាម៉ាជប៉ុន