បន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅ តើរយៈពេលយូរប៉ុនណាទើបក្លាយជាឆ្អឹង? មើលចម្លើយនេះហើយគួរឱ្យព្រឺរសម្បុរ!!!

    សាកសពបន្ទាប់ពីស្លាប់ ៖
    - ៣ សប្តាហ៍ ក្រចកចាប់ផ្តើមជ្រុះ។ 
    - ៤ សប្តាហ៍ សក់ចាប់ផ្តើមផុយ។
    - ៥ សប្តាហ៍ ខួរក្បាលចាប់ផ្តើមរលាយយ៉ាងវីវក់។
    - ៦ សប្តាហ៍ ក្រពះចាប់ផ្តើមរលាយហូរចេញតាមមាត់ និង តំបន់ឯកជន។
    - ១៦ សប្តាហ៍ រាងកាយទាំងមូលគ្មាននៅសល់អ្វីក្រៅពីឆ្អឹង។
    
    តើសាងភាពលោភលន់ សាងអំពើអាក្រក់ សាងភាពក្រអឺតក្រទម ដើម្បីអ្វី?៕ 

adverise with khmeread