របស់ដែលមនុស្សមានច្រើនពេក និងមានតិចពេកក្នុងជីវិត

១- របស់ដែលយើងមានច្រើនពេក
- មិត្តលើហ្វេសប៊ុក
- ម៉ោងធ្វើការ
- ពេលវេលាលើបណ្តាញសង្គម
- វិនិច្ឆ័យលើអ្នកដទៃ
- សម្អប់
- ការប្រឡង
- គោលដៅ

២- របស់ដែលយើងមានតិចពេក
- មិត្តពិតប្រាកដ
- ម៉ោងដេក
- ពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារ
- ការគិតគូរអំពីខ្លួនឯង
- សេចក្តីស្រឡាញ់
- ការ​យល់ដឹង​ទូលំទូលាយថ្មីៗ
- ការចាប់ផ្តើមសកម្មភាពធ្វើអ្វីដែលសំខាន់

ប្រភព៖ ឡាយហ៊ែក

adverise with khmeread
ប្រភព៖ ឡាយហ៊ែក
Tiger underlay 0cc51ce78ea42075c828d110dce2083d23804c4c9a1bb917ebea151827aebf16