រូបមួយសន្លឹកនេះ ផ្តល់មេរៀន ៣ ឱ្យយើងបានដឹងដោយមិនដឹងខ្លួន!!!

តើអ្នកយល់យ៉ាងចំពោះរូបភាពមួយសន្លឹកនេះ? ដំបូងឡើយ អ្នកនឹងយល់ថាវាគឺជារូបភាពកាត់តមួយសន្លឹកប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្ដែការពិតវាគឺជារូបភាពមួយដែលអ្នករចនា បានបង្កើតវាឡើងបង្កប់នូវអត្ថន័យមេរៀនចំនួន ៣ ដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់ឡើយ។

រូបភាពនេះបានបង្រៀនមនុស្សនូវមេរៀន ៣ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

១. ជួនកាលការឆ្លើយតបល្អបំផុតចំពោះការបង្ករឿង គឺកុំឈ្លោះប្រកែកតបទៅវិញ។
២. ឱតែមានឱកាស សុទ្ធតែត្រូវចាប់យកឱ្យខាងតែបាននោះទេ។ ជួនកាលវាគ្រាន់តែជាអន្ទាក់ប៉ុណ្ណោះ។ 
៣. ជួនកាលមនុស្សខ្លះប្តេជ្ញាចិត្តបំផ្លាញនរណាម្នាក់ឱ្យទាល់តែបាន រហូតដល់ចុងក្រោយក៏បំផ្លាញខ្លួនឯងដែរ៕ 

adverise with khmeread