វិប្បដិសារីទូទៅបំផុត ដែលមនុស្សមាននៅក្នុងជីវិត

១- ចំណាយពេលច្រើនលើការព្រួយបារម្ភ
២- មិនបានបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនចំពោះមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់
៣- ខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងពេកអំពីអ្វីដែលអ្នកដទៃគិត
៤- មិនបានធ្វើនូវអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់
៥- មិនបានសប្បាយរីករាយឲ្យអស់ដៃនឹងពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យនាពេលបច្ចុប្បន្ន
៦- មិនបានធ្វើដំណើរទៅសព្វទីកន្លែងនៅឡើយ
៧- មិនហ៊ានប្រថុយធ្វើអ្វីមួយ
៨- ពុំសូវផ្តល់ពេលវេលាពិសេសដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់

ប្រភព៖ ឡាយហ៊ែក

adverise with khmeread
ប្រភព៖ ឡាយហ៊ែក
Tiger underlay 0cc51ce78ea42075c828d110dce2083d23804c4c9a1bb917ebea151827aebf16