២០ រូបភាពរបស់ជាងគំនូរ Kuczyriski បង្កប់ន័យជ្រៅសម្រាប់សង្គមទំនើបលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន

រូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់លោក Pawel Kuczyriski ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង និងមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើន ដែលគាំទ្រដល់គំនិតបង្កប់ន័យក្នុងរូបភាពរបស់គាត់។ រូបភាពរបស់គាត់បានបង្ហាញ ពីសារធាតុពិតរបស់មនុស្សសម័យទំនើបកំពុងធ្វើសព្វថ្ងៃ ដែលអ្នកគួរភ្ញាក់រលឹក។ ដោយសារតែការព្រួយបារម្ភ និងមិនអស់ចិត្តទៅនឹងមនុស្សសព្វថ្ងៃ លោក Pawel Kuczyriski ក៏បានគូររូបភាពដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ខាងក្រោមនេះ៕

adverise with khmeread