ជាងថតរូបដៃឯក ដែលតាមប្រមាញ់រូបដ៏ពិបាកថតបំផុត ត្រូវបានប្រកាសជ័យលាភី

បក្សី គឺជាប្រភេទសត្វដែលអាថ៍កំបាំងនិងសម្ងាត់មួយ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកថតរូបពិបាកថតវា។ យ៉ាងណាមិញ អង្គការ British Trust for Ornithology បានកោតសរសើរដល់អ្នកថតរូបភាពមកពីជុំវិញពិភពលោក ដែលស្ទាត់ជំនាញថតរូបភាពដ៏ពិបាកនេះ ហើយពួកគេក៏បានប្រកាសអ្នកដែលឈ្នះក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ នេះផងដែរ។

អ្នកដែលឈ្នះក្នុងកម្មវិធី British Trust for Ornithology គឺទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ៦.៥០០ ដុល្លារ។ ហើយខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពរបស់អ្នកឈ្នះ។

១. រូបភាពរបស់ Jose Garcia


២. រូបភាពរបស់ Roy Rimmer


៣. រូបភាពរបស់ Markus Varesvuo


៤. អត់ឈ្មោះ


៥. រូបភាពរបស់ Faisal Alnomas


៦. រូបភាពរបស់ Vince Burton


៧. រូបភាពរបស់ Jonathan Gaunt


៨. រូបភាពរបស់ Jessica Winter


៩. រូបភាពរបស់ Grey Heron


១០. រូបភាពរបស់ Markus Varesvuo៕

adverise with khmeread