ពិសាអាហារទាំងនេះរាល់ថ្ងៃ ជួយជំរុញសុខភាពភ្នែកឱ្យល្អប្រសើរដោយឥតដឹងខ្លួន

ភ្នែកជាផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតនៃរាងកាយ ។ មនុស្សរស់នៅចាំបាច់ត្រូវការភ្នែកដើម្បីមើលអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួន តែប្រសិនបើភ្នែកមានបញ្ហា លោកអ្នកច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍មិនល្អឡើយ ។ ដើម្បីរក្សាសុខភាពភ្នែកល្អប្រសើរ លោកអ្នកគួរពិសាអាហារជំនួយភ្នែកដូចខាងក្រោម។

១. ស្ពៃក្រញាញ់ (ឆៅ) ២៦,៥ ក្រាម

២. ស្ពៃក្រញាញ់ (ឆ្អិន) ២៣,៧ ក្រាម

៣. ស្ពៃស្ពីណាច់ (ឆ្អិន) ២០,៤ ក្រាម

៤. មើមឆៃថាវ (ឆ្អិន) ១២,២ ក្រាម

៥. សណ្តែកខៀវ (ឆ្អិន) ៤,១ ក្រាម

៦. ស្ពៃស្ពីណាច់ (ឆៅ) ៣,៧ ក្រាម

៧. ពោត (ឆ្អិន) ១,៥ ក្រាម

៨. សាឡាត់ (ឆៅ) ១,១ ក្រាម

៩. សណ្តែកសៀង (ឆ្អិន) ០,៩ ក្រាម

១០. ស្ពៃប្រូខូលី (ឆ្អិន) ០,៨ ក្រាម

១១. ល្ហុងទុំ ០,៣ ក្រាម

១២. ស៊ុតទា ១ គ្រាប់

១៣. ក្រូចពោធិ៍សាត់ ១ ផ្លែ៕

adverise with khmeread