ពេលជីវិតជួបការលំបាកខ្លាំងពេក អានឃ្លាទាំង ៦ ដ៏មានឥទ្ធិពល

១. ក្នុងខួរក្បាលគិតតែរឿងព្រួយបារម្ភ គឺគ្មានកន្លែងទំនេរសម្រាប់គិតអំពីក្តីសុបិនក្នុងពេលអនាគតទេ។

២. ចក្រវាលនេះមិនប្រទានពរជ័យ ហើយក៏មិនដាក់ទោសអ្នកនោះដែរ។ វាបានត្រឹមតែបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅនឹងទង្វើរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។

៣. មនុស្សដែលវិនិច្ឆ័យគេ មិនសំខាន់។ មនុស្សដែលសំខាន់ សូមកុំវិនិច្ឆ័យគេ។ 

៤. សេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាការបាត់បង់ធំបំផុតក្នុងជីវិតទេ។ ការបាត់បង់ធំបំផុតគឺនៅពេលទំនាក់ទំនងបានស្លាប់ក្នុងចំណោមយើង ខណៈដែលយើងនៅមានជីវិតនៅឡើយ។

៥. មនុស្សពិតជាចម្លែកណាស់។ ពួកគេមានអំនួតអំពីចំណេះដឹងពួកគេ ប៉ុន្តែពួកគេមិនមានចំណេះដឹងអំពីអំនួតពួកគេទេ។

៦. ត្រូវចាំ បរាជ័យធំបំផុតគឺ ការមិនហ៊ានសាកល្បង ឬ ព្យាយាម៕

adverise with khmeread
tiger
Loading ad ...