ចង់ផាត់ម្សៅមួយក្រឡក៏មិនអាចគេចផុត! កម្មវិធីមួយ អាចលាតត្រដាងមុខមាត់ពិតរបស់អ្នកបាន ពេលអ្នកផាត់មុខបិទបាំងសម្រស់ពិត

កម្មវិធីមួយកំពុងមានការពេញនិយម ដោយសារតែអាចលាតត្រដាងមុខពិតរបស់អ្នកដែលផាត់មុខនឹងគ្រឿងសម្អាង។

កម្មវិធីនោះឈ្មោះថា MAKEAPP មានតែក្នុង App Store របស់ iPhone ប៉ុណ្ណោះ។ កម្មវិធីនេះផងដែរអាចប្រើប្រាស់ទាល់តែ iOS 1០.2 ឡើង និងងាយស្រួលក្នុងប្រើប្រាស់ណាស់។ ហើយអ្នកនឹងមិនអាចប្រកែកបានឡើយ នៅពេលរូបត្រូវបានលាតត្រដាង៕

adverise with khmeread