រកបានងាយសោះ ខំតែរកថ្នាំ! អាហារ ១០ មុខជួយបង្កើនសមត្ថភាពផ្លូវភេទបុរសឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការបានយូរ

របបអាហារមិនត្រឹមត្រូវ និងមានមិនសុខភាពល្អ ធ្វើឱ្យកើនឡើងនូវបញ្ហាផ្លូវភេទបុរស។ ចំណង់ផ្លូវភេទទាប ងាប់លិង្គ និងទឹកកាមតិច គឺជាបញ្ហា។ មានថ្នាំ និងរបស់ផ្សេងទៀត អាចជួយឱ្យផ្លូវភេទរបស់អ្នករស់ឡើងវិញ ប៉ុន្ដែថ្នាំទាំងនោះសុទ្ធតែមានផលប៉ះពាល់ និងមានតម្លៃថ្លៃ។

យ៉ាងណាមិញ បញ្ហាផ្លូវភេទរបស់អ្នកនឹងដោះស្រាយបានវិញ នៅពេលអ្នកទទួលរបបអាហារខាងក្រោមនេះ។

១. សណ្ដែកដី

២. ចេក

៣. ស្រាវសាលី

៤. ខ្ទឹមនិងខ្ទឹមស

៥. ផ្លែបឺ

៦. ឪឡឹក

៧. តែបៃតង

៨. ផ្លែទទឹម

៩. ខ្ញី

១០. និងការ៉ុត៕

adverise with khmeread