រូបភាពទាំងនេះបង្ហាញពីថ្វីដៃជួសជុលរបស់អ្នកគ្មានជំនាញពិតប្រាកដ, រូបខ្លះឃើញហើយស្លុតចិត្ត

នៅពេលមានអ្វីមួយខូច ឬមិនដំណើរការ យើងតែងតែហៅអ្នកជំនាញមកជួសជុល ហើយខ្លះបោះវាចោល និងទិញថ្មី។ ប៉ុន្ដែមានមនុស្សមួយចំនួនអាចជួសជុលរបស់ទាំងនោះបានដោយខ្លួនឯង សូម្បីតែគ្មានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជួសជុលនោះក៏ដោយ។

ហើយខាងក្រោមនេះ គឺជាបណ្ដុំរូបភាពនៃការជួសជុលរបស់មនុស្សមួយចំនួន ដែលមិនពឹងពាក់អ្នកជំនាញ ហើយអ្នកនឹងហួសចិត្តនូវអ្វីដែលបានឃើញ៕

adverise with khmeread
tiger
Loading ad ...
Tiger underlay aa7d814b8ab2932c241f74f33a3821ad6b0abf8e6a38a16923f641ec017a13ab