គន្លឹះក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាការងារដ៏ល្អឥតខ្ចោះ

ការឈានជើងចូលទៅក្នុងធុរកិច្ចសម័យទំនើបអាចជាការងារដ៏គួរឱ្យខ្លាច ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកគឺជាអ្នកដែលទើបនឹងចូលមកកាន់ពិភពអាជីវកម្មថ្មី។ ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកអាចពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាជាច្រើនដែលអាច ឬមិនអាចនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក។ ការធ្វើការធ្ងន់តែម៉្យាងមិនអាចធានាបានថាអ្នកមានភាពជោគជ័យលើអាជីពរបស់អ្នកឡើយ។ ជាការពិតណាស់ អ្នកក៏ត្រូវប្រមូលបទពិសោធន៍ជាច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹងការងារដែលអាចនឹងចំណាយពេលយូរដើម្បីសម្រេចបាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកមិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្តនោះទេ។ វាអាចនឹងមានផ្លូវកាត់ណាមួយដែលអ្នកអាចប្រើបានដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃជាច្រើន ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែពីរបីឆ្នាំ ហើយវានឹងអាចសម្រេចបានដោយការជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាការងារដើម្បីជួយណែនាំដល់អ្នក។

ហេតុដូច្នេះហើយ សូមក្រឡេកមើលខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកពីគន្លឹះក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សា អ្នកដែលអ្នកគួរតែជ្រើសរើស និងគន្លឹះដែលអ្នកគួរតែធ្វើដើម្បីមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ

តើនរណាគួរតែជាអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាការងារដល់អ្នក?

នៅពេលដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកនរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើជាអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សារបស់អ្នក ត្រូវចងចាំថាអ្នកជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ដែលធ្លាប់មានតួនាទីការងារ និងមានបទពិសោធន៍ធ្វើការយូរឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យអ្នកព្យាយាមសម្រេចដូចគេដែរ។ នេះមានន័យថាអ្នកគួរតែជ្រើសរើសៈ

អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាដែលមានបទពិសោធន៍មួយឆ្នាំលើសអ្នក

គិតអំពីគោលដៅការងាររយៈពេលខ្លីរបស់អ្នក។ តើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្វីក្នុងកំឡុងពេលមួយឆ្នាំ? ដូច្នេះអ្នកអាចស្វែងរកអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាដែលបានសម្រេចគោលដៅនោះហើយ។ អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាមិនចាំបាច់ត្រូវមកពីកម្ពុជានោះទេ អ្នកអាចជ្រើសរើសនរណាម្នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកឲ្យតែម្នាក់នោះអាចបំផុសគំនិតអ្នកបាន។

អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងអ្នកប្រាំឆ្នាំ

តើអ្នកធ្លាប់បានសម្រេចគោលដៅការងាររយៈពេលខ្លីរបស់អ្នកដែរទេ? អញ្ចឹងអ្នកគួរតែផ្តោតលើគោលដៅអាជីពពាក់កណ្តាលរបស់អ្នក។ មនុស្សម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍៥ឆ្នាំលើសអ្នកនៅពេលនេះនឹងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកគួរតែពិចារណា។

អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាដែលអាចជួយអ្នករៀបចំគម្រោងការងាររបស់អ្នកទាំងមូល

ជាចុងក្រោយ នៅពេលដែលអ្នកបានស្ថាបនាខ្លួនអ្នកនៅក្នុងវិស័យណាមួយដែលអ្នកបានជ្រើសរើសហើយនោះ អ្នកគួរតែមានអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាដែលអាចបង្ហាញអ្នកពីគន្លឹះក្នុងការសម្រេចគោលដៅចុងក្រោយរបស់អ្នក។ មនុស្សម្នាក់នេះគួរតែជាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការយូរនៅក្នុងវិស័យរបស់អ្នក។ ទោះបីជាអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកក៏នៅតែអាចស្វែងរកអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាពីជម្រើសរបស់អ្នកតាមរយៈសហគមន៍អនឡាញ ឬតាមរយៈការទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សក្នុងតំបន់ និងការជួបពិភាក្សា។

ចំនុចមួយចំនួនដែលអ្នកគួរតែពិចារណានៅពេលដែលអ្នកជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាដ៏ត្រឹមត្រូវ?

១. កំណត់ទិសដៅការណែនាំគោលដៅរបស់អ្នក

មុនពេលអ្នកសម្លឹងមើលអ្នកដឹកនាំអាជីព អ្នកត្រូវដឹងច្បាស់អំពីកន្លែងណាដែលអ្នកត្រូវការការណែនាំ។ វាអាចជាការបង្កើនជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំឬសមត្ថភាពនៃការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។

២. យល់ដឹងពីកត្តាពីកំណើតរបស់អ្នក

ធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះរបស់អ្នកនិងមានគំនិតច្បាស់លាស់អំពីកត្តាពីកំណើតរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់អំពីឧបសគ្គដែលអ្នកមានមុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមសួរសំនួរទៅកាន់អ្នកណែនាំរបស់អ្នក។

៣. ធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិរូបអំពីអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាការងារអនាគតរបស់អ្នក

ធ្វើការរាយនាមអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាដែលមានសក្ដានុពលរបស់អ្នក បន្ទាប់មកធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិរូបរបស់ពួកគេដែលអាចរាប់បញ្ចូលការពិនិត្យមើលលើ LinkedIn និងបណ្តាញសង្គមផ្សេងទៀត។

៤. តើអ្នកសម្លឹងមើលមនុស្សម្នាក់នេះទេ?

លក្ខណៈសម្បត្តិនៃមនុស្សដែលអ្នកសង្ឃឹមថាជាអ្នកណែនាំម្នាក់គឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេដើម្បីធ្វើជាអ្នកណែនាំឱ្យអ្នកទេ។ ការពិតពួកគេគួរតែជាអ្នកបំផុសគំនិតអ្នកហើយអ្នកក៏គួរតែអាចសម្លឹងមើលពួកគេសម្រាប់ការណែនាំផងដែរ។

៥. តើអ្នកអាចនឹងធ្វើការងារបានយ៉ាងរលូនជាមួយនឹងពួកគេដែរទេ?

ជួនកាលអ្នកអាចដឹងថាអ្នកនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ដែលមានសក្តានុពលរបស់អ្នកមិនមានគីមីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយគ្នានោះទេ។ អ្នកគួរតែអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយអ្នកណែនាំរបស់អ្នកនាពេលអនាគតសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដើម្បីធ្វើការ។

៦. ទាក់ទងពួកគេ (ក្នុងវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវ)

នៅពេលអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលម្នាក់ធ្វើជាអ្នកណែនាំរបស់អ្នក អ្នកត្រូវតែទាក់ទងពួកគេដើម្បីសួរថាតើពួកគេអាចជាអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាការងារទៅអ្នកបានដែរឬទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើបែបនេះអាចទៅបានដោយមានការថែទាំយ៉ាងច្រើន។

៧. រៀបចំកាលវិភាគរបស់ពួកគេ

វាទំនងជាថាអ្នកណែនាំដ៏មានសក្តានុពលរបស់អ្នកមានកាលវិភាគដ៏មមាញឹក។ ដូច្នេះវាអាស្រ័យលើអ្នកដើម្បីឱ្យមានភាពបត់បែនហើយធ្វើតាមកាលវិភាគរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់។ សូមចងចាំថាពួកគេកំពុងផ្តល់ជូននូវពេលវេលាទំនេរណាមួយដែលពួកគេមានសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក។

៨. ត្រូវសហការណ៍ និងមានឆន្ទៈ

ប្រសិនបើអ្នកក្លាយជាមនុស្សដែលខ្វះខាត ឬអ្នកដែលគិតតែពីខ្លួនឯងនោះវាអាចធ្វើឱ្យអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាដ៏មានសក្តានុពលរបស់អ្នកឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នក។ ត្រូវចងចាំថាអ្នកត្រូវមានការសហការណ៍និងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើអោយអ្នកណែនាំរបស់អ្នករំភើបក្នុងការជួយអ្នក។

៩.ធ្វើឲ្យការងារនោះមានរយៈពេលខ្លី

ដូចដែលបានរៀបរាប់រួចហើយថាអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាការងារដ៏មានសក្តានុពលរបស់អ្នកអាចនឹងមានពេលរវល់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានពេលទំនេរតិចតួចនិងមានកំណត់។ ហេតុដូច្នេះហើយ អ្នកត្រូវតែធ្វើការងារឲ្យមានរយៈពេលខ្លី ហើយស្នើសុំពេលត្រឹមតែ១៥នាទីពីពួកគេ។ ពួកគេអាចនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវពេលបន្ថែមទៀតនាពេលអនាគត។

១០. ត្រូវមានលក្ខណៈសាមញ្ញត្រង់ៗ និងនិយាយចំចំនុច

ជាជាងការនិយាយបញ្ឈិតបញ្ឈៀង វាជារឿងល្អបំផុតប្រសិនបើអ្នកឱ្យពួកគេដឹងពីអ្វីដែលអ្នកចង់បានក្នុងលក្ខណៈសាមញ្ញៗនិងមានភាពស្មោះត្រង់។ ខណៈពេលដែលការកសាងទំនាក់ទំនងមានសារៈសំខាន់ ការឈានចូលលក្ខណៈត្រង់ៗទៅរកមុខជំនួញនឹងជួយសន្សំសំចៃអ្នកទាំងពីរ។

១១. ព្យាយាមធ្វើឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងសងខាង

ខណៈពេលដែលអ្នកណែនាំភាគច្រើនមិនរំពឹងអ្វីមួយនោះទេនៅពេលដែលពួកគេជួយអ្នក អ្នកអាចធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដោយស្នើឱ្យផ្តល់មតិយោបល់អំពីការងារនិងគម្រោងដែលពួកគេអនុវត្តន៍។

១២. តាមដាន (ប៉ុន្តែសូមប្រយ័ត្ន)

នៅពេលដែលអ្នកបានសុំឱ្យពួកគេធ្វើជាអ្នកណែនាំរបស់អ្នក និងបានស្នើសុំឱ្យពួកគេតាមដាននៅពេលក្រោយ អញ្ចឹងតាមដានខណៈពេលដែលអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរ។ សូមចងចាំថាប្រសិនបើពួកគេមិនមានអារម្មណ៍ជឿជាក់លើការស្នើសុំរបស់អ្នក អ្នកប្រហែលជាអាចរកមើលកន្លែងផ្សេងទៀត។

ប្រភព៖ everjobs

adverise with khmeread