ក្រុមទាហានចិនគោរសុខនស្មោះត្រង់មួយក្បាល ដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍ពីកាតព្វកិច្ចយោធា

ជាមួយនឹងភាពស្មោះត្រង់ឥតលក្ខខណ្ឌ ស្មារតីដ៏អស្ចារ្យ និងភាពរហ័សរហួនរបស់ពួកវា សុនខត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាដៃគូ និងជាមិត្តរួមការងារសម្រាប់ទាហានទូទៅជុំវិញពិភពលោក។

ហើយសម្រាប់រូបភាពដ៏គួរឱ្យរំជួលចិត្តនេះ បានផ្តិតនូវចំណងដ៏អស្ចារ្យរវាងសុនខទាហាន និងមិត្តរួមការងាររបស់វា។

Duo Duo គឺជាសុនខទាហានមួយក្បាលស្ថិតក្នុងភាគកើតប្រទេសចិន ដោយបានអង្គុយទទួលយកនូវការគោរពពីមិត្តរួមការងាររបស់វា ហើយបន្ទាប់ពីនោះ វានឹងត្រូវចូលនិវត្តន៍ពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយ៕


adverise with khmeread