ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របង្កើតរុក្ខជាតិ អាចបញ្ចេញពន្លឺស្រទន់នាពេលរាត្រី យ៉ាងអស្ចារ្យ

សាកស្រមៃថាអ្នកបើកភ្លើងអំពូលមួយ នៅពេលងងឹត ហើយអ្នកអាចអានសៀវភៅនៅពីក្រោយរុក្ខជាតិកំពុងលូតលាស់នៅលើតុរបស់អ្នក។ វិស្វករ MIT បានចាត់វិធានការសំខាន់មួយឆ្ពោះទៅប្រែក្លាយចក្ខុវិស័យនេះក្លាយជាការពិត។

ដោយមានការរួមបញ្ចូលបច្ចេកទេសភាគល្អិតណានូ NANOBIONIC ទៅក្នុងស្លឹកនៃរុក្ខជាតិ ឈ្មោះ Watercress ពួកវាជំរុញឱ្យរុក្ខជាតិនោះបិទភ្លើងអំពូលជិត ៤ ម៉ោង។ ពួកគេជឿថា រុក្ខជាតិជាច្រើនអាចនឹងថ្ងៃណាមួយនាំពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ទៅក្នុងកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក។

Michael Strano សាស្រ្តាចារ្យវិស្វកម្មគីមីនៅ MIT និយាយថា "ចក្ខុវិស័យនេះ គឺដើម្បីធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិមួយ ដែលនឹងមានមុខងារដូចចង្គៀងលើតុមួយដែរ ហើយជាចង្គៀងលើតុមួយដែលអ្នកមិនត្រូវការដោតខ្សែភ្លើង"។

អ្នកស្រាវជា្រវនិយាយថា បច្ចេកទេសនេះអាចនឹងត្រូវប្រើដើម្បីផ្ដល់ពន្លឺនៅក្បែរទ្វារ ឬប្រែដើមឈើខ្លួនឯងជាអំពូលភ្លើងបំភ្លឺតែម្ដង៕

adverise with khmeread