តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើអ្នកមិនបិទគម្របបង្គន់ នៅពេលចុចទឹកបង្ហូរ?

អំឡុងពេលចុចទឹក ការកើនឡើងនៃឧស្ម័នចេញពីក្នុងបង្គន់ប្រហែល ២ ម៉ែត្រ។ ឧស្ម័ននោះបង្កឡើងដោយលាមកនិងទឹក។ ភាពកខ្វក់នៃឧស្ម័ននោះនឹងរីករាលដាលរហូតដល់ ៤ ម៉ែត្រនៅជុំវិញ និងផ្ទាល់ដី។

វាអាចនឹងរីករាលដាលប្រឡាក់ពេញបន្ទប់ទឹកនិងរបស់ប្រើប្រាស់ដូចជាច្រាសដុសធ្មេញ កន្សែង កម្រាលនិងវំាងនន ហើយអ្នកអាចនឹងចម្លងភាពកខ្វក់របស់ឧស្ម័ននោះនៅពេលប្រឡាក់ភាពកខ្វក់ទាំងនោះដែរ។

ដូច្នេះអ្នកត្រូវបិទគម្របបង្គន់ជាមុនសិន មុននឹងចុចទឹកបង្ហូរលាមក៕

adverise with khmeread