ទម្លាប់ ៦ យ៉ាង នឹងធ្វើឱ្យជីវិតរបស់អ្នកមានពន្លឺមិនចេះអាប់រស្មី

១. ចេញដើរខាងក្រៅឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
២. ចេះដឹងគុណរាល់អ្វីៗដែលល្អក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ 
៣. នៅឱ្យឆ្ងាយពីបច្ចេកវិជ្ជា នៅពេលអ្នកទំនេរពីការងារ។
៤. ទទួលទានទឹកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីរក្សារាងកាយឱ្យកុំឱ្យខ្សោះជាតិទឹក និងដើម្បីរក្សាសុខភាពឱ្យបានល្អជានិច្ច។
៥. គេងឱ្យបានឆ្អែតស្កប់ស្កល់នៅពេលយប់។
៦. មើលថែនិងចិត្តល្អចំពោះខ្លួនឯងឱ្យបានច្រើន។ 

"ទម្លាប់របស់អ្នកនឹងកំណត់ពីគុណភាពជីវិតរបស់អ្នក"៕ 

adverise with khmeread