អាហារ ៣ មុខ ពិសារាល់ថ្ងៃជួយកាត់ស្លេសចេញពីសួតដោយមិនដឹងខ្លួន

សព្វថ្ងៃមនុស្សងាយនឹងឈឺដោយសារកត្តាជុំវិញរាប់ទាំងអាហារគីមី និងខ្យល់អាកាសពុលជាដើម ហើយថ្នាំផ្សះ និងថ្នាំជាច្រើនទៀត ក៏អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលព្រោះវាជាអាវុធមុខ២។

ថ្នាំផ្សះមិនអាចសម្លាប់វីរុសទាំងអស់ឡើយ ដោយសារតែវាបង្កើតឡើងតម្រូវបានប្រភេទវីរុស ដែលគេរកឃើញប៉ុណ្ណោះ។ ចាប់តាំងពីវីរុសថ្មីកើតឡើង ថ្នាំផ្សះហាក់បីដូចជាមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយ។

ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលខ្លាចថ្នាំផ្សះ និងកំពុងមានបញ្ហាឡើងស្លេសក្នុងសួតនោះ របស់ ៣ យ៉ាងខាងក្រោមនេះអាចសាកល្បងបាន។

១. ខ្ទឹមស ៖ ទំពារមួយគ្រាប់រៀងរាល់ថ្ងៃ។

២. ម្អម ៖ គួរបរិភោគសម្លដែលមានម្អមឱ្យបានច្រើន។

៣. និងពពួកជីរសម្រាប់បរិភោគ៕

adverise with khmeread