ដើរលេងតាមសួនសុខៗ កូនប្រុសសុំឪពុករៀបការ គាត់ប្រាប់ឱ្យនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់, មានតែប្រុសៗទេទើបយល់!

សំណើច៖ នៅថ្ងៃមួយមានកូនប្រុសម្នាក់និងឪពុករបស់ខ្លួនបានដើរកាត់សួនច្បារមួយកន្លែង ហើយនៅពេលនោះកូនប្រុសក៏បាននិយាយថា៖ 

កូនប្រុស៖ ពុក! ខ្ញុំចង់រៀបការ។
ឪពុក៖ ដំបូងឯងត្រូវប្រាប់យើងថា ឯងសុំទោសជាមុនសិន។
កូនប្រុស៖ ថាម៉េច? ហេតុអីពុក?
ឪពុក៖ ប្រាប់យើងមកថាឯងសុំទោស
កូនប្រុស៖ សុំទោសដើម្បីអី?
ឪពុក៖ ឆាប់និយាយភ្លាមមក។
កូនប្រុស៖ បាន ខ្ញុំសុំទោស។
ឪពុក៖ ល្អហើយ! ឥឡូវឯងបានបញ្ចប់ការហ្វឹកហ្វឺនហើយ។ នៅពេលឯងរៀននិយាយពាក្យ "សុំទោស" ដោយមិនមានហេតុផលសោះបានហើយនោះ នោះឯងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីរៀបការបានហើយ៕

adverise with khmeread
Loading ad ...