មុននឹងសម្រេចចិត្តចង់រៀបការជាមួយបុរសណាម្នាក់ មើល ១២ ចំណុចនេះ អាចសម្រេចចិត្តបានយ៉ាងងាយ

នៅពេលអ្នកធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ អ្នកមិនអាចគិតអ្វីផ្សេងក្រៅពីចង់រៀបការជាមួយនឹងបុរសម្នាក់នោះឡើយ។ ស្នេហាធ្វើឱ្យមនុស្សខ្វាក់ភ្នែក ហើយយើងអាចនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏រន្ធត់មួយ ដែលមិនបានរំពឹងទុក។ ហើយវាគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយ ដែលគ្មានលើកទីពីរឡើយ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកជួបបុរសប្រភេទទាំងនេះ សូមកុំរៀបការជាមួយនឹងគាត់ឱ្យសោះ។

១. ផ្ដោតលើកការងារពេក ភ្លេចរូបអ្នកឱ្យឈឹង។

២. គាត់មិនគោរពអ្នក ថែមទាំងមើលស្រាលអ្នកទៀត។

៣. ចិត្តចង្អៀត។

៤. មិនចាត់ទុកអ្នកជាមនុស្សសំខាន់។

៥. ពូកែកុហក។

៦. មិនដែលទទួលយកការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក។

៧. ក្បត់ពាក្យសន្យារហូត។

៨. មិនដែលទទួលយកកំហុស។

៩. ស្អប់សត្វ។

១០. ពូកែប្រច័ណ្ឌ។

១១. លួចមានថ្មី។

១២. នៅឡេះឡោះដូចក្មេង៕

adverise with khmeread