រូបភាពការវិវត្តរបស់មនុស្សទាំង ១៥ សន្លឹកនេះ មើលមួយភ្លែតដូចកំប្លែងលេងណាស់ តែបង្កប់ន័យជ្រៅ

ទ្រឹស្ដីបដិវត្តន៍របស់លោក Charles Darwin គឺជាគំនិតមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតដែលយើងបានរៀននៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ។ បើយើងគិតពីបៀបដែលមនុស្សផ្លាស់ប្តូរតាមពេលវេលា វាគឺជាការល្អណាស់ដើម្បីដឹងពីរបៀបផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះ។

រូបភាពកំប្លែកបង្ហាញពីការការវិឌ្ឍន៍របស់មនុស្សតាំងពីជីវិតសត្វក្នុងទឹក រហូតដល់ក្លាយជាមនុស្សចេះដើរខាងក្រោមនេះ គឺវាជាក់ស្ដែងពេកហើយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នា។ ហើយអ្នកមិនអាចបដិសេធបានឡើយចំពោះការពិតក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ៕

adverise with khmeread