បុរសម្នាក់ខំយកឈើគូសជាង ៤ ម៉ឺនដើមមករៀបជាស្វ៊ែរជិតមួយឆ្នាំ ចុងក្រោយយកមកដុត! ប៉ុន្ដែពេលវាឆេះទើបដឹងមួយឆ្នាំក៏មិនអីដែរ!

ពេលមនុស្សមានគំនិតប្លែក ធ្វើឱ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍មិនចេះឈប់ឈរ។ យ៉ាងណាមិញ លោក Wallacemk បាននាំនូវគំនិតប្លែកមួយទៀត ដែលយើងអាចនឹងគិតថាជាគំនិតហួសចិត្តមួយបាន។

គាត់បានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ ៥០០ ដុល្លារ លើឈើគូស ៤២.០០០ ដើមដើម្បីតម្រៀបជាស្វ៊ែរជាង ១០ ខែ។ ប៉ុន្ដែលទ្ធផលចុងក្រោយគាត់យកវាមកដុតចោលទៅវិញ។

ការតម្រៀបឈើគូសនោះ គឺមិនមែនជារឿងងាយទេ ដែលធ្វើឱ្យចេញរាងស្វ៊ែរ គាត់ត្រូវប្រើកាវ និងគុណគូរយ៉ាងលំបាកទម្រាំចេញជារៀងស្វ៊ែរនេះឡើង៕

 

adverise with khmeread