ផលប៉ះពាល់ទាំង ៥ នៃក្រែមបន្តឹងប្រដាប់ភេទនារី ដែលអ្នកធ្លាប់ប្រើមិនទាន់ដឹង ហើយមានដំណោះស្រាយធម្មជាតិមួយអាចជួយបាន

នារីមួយចំនួនត្រូវការថែរក្សាសម្រស់ប្រដាប់ភេទរបស់ពួកគេ។ ហើយអ្នកមិនឆ្ងល់ទេថា តើពួកគេបន្តឹងប្រដាប់ភេទរបស់ពួកគេយ៉ាងដូចម្ដេច។ នៅពេលនារីរួមភេទរួច ឬផ្ដល់កំណើតឱ្យទារកហើយ ប្រដាប់ភេទរបស់ពួកគេនឹងរីក ហើយបន្ទាប់មកពួកគេនឹងប្រើក្រែមបន្តឹងប្រដាប់ភេទរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្ដែការប្រើក្រែមបន្តឹងប្រដាប់ល្អដែរឬទេ?

ខាងក្រោមនេះ គឺជាផលប៉ះពាល់របស់ក្រែមបន្តឹងប្រដាប់ភេទ។

១. ធ្វើឱ្យរលាក

២. ប្រតិកម្មអាឡែរហ្ស៊ី

៣. ឆ្លងមេរោគ

៤. ធ្វើឱ្យមានបញ្ហាអ័រម៉ូន

៥. និងឆ្លងជំងឺកាមរោគ។

របៀបបន្តឹងប្រដាប់ភេទតាមបែបធម្មជាតិ៖ ជំនួសឱ្យប្រើក្រែមបន្តឹងប្រដាប់ភេទ ប្ដូរមកធ្វើលំហាត់ប្រាណត្រគាក។ លំហាត់ប្រាណនេះនឹងជួយឱ្យប្រដាប់ភេទតឹងល្អ ដោយសារតែសាច់ដុំរឹងមាំឡើងវិញ៕

adverise with khmeread