លោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន​អេងឌីប៉ូអភិវឌ្ឍន៍ ចេញ​លិខិត​បដិសេធ​ជុំវិញ​ការ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត​របស់​លោក​ផែង វណ្ណៈ ​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គមហ្វេសប៊ុក

លោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន​អេងឌីប៉ូអភិវឌ្ឍន៍ ចេញ​លិខិត​បដិសេធ​ជុំវិញ​ការ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត​របស់​លោក​ផែង វណ្ណៈ ​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គមហ្វេសប៊ុកដូចខាងក្រោម៖

adverise with khmeread