ក្លាយជាប្ដីប្រពន្ធនឹង ៧ ឆ្នាំទៅហើយ ប៉ុន្ដែរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាបាន ១០០ ថ្ងៃគត់ដោយសារ...

Wan Chunyu និង Zhang Jingjing មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នា ៧ ឆ្នាំ ប៉ុន្ដែជាអកុសល ពួកគេចំណាយពេលបានតែ ១០០ ថ្ងៃនៅជាមួយនឹងគ្នា។

ប្ដីប្រពន្ធនោះ គឺជាមន្ត្រីព្រំដែន ហើយមានមូលដ្ឋានឆ្ងាយពីគ្នា។ Wan អាយុ ៣១ ឆ្នាំ មានមូលដ្ឋាននៅ Mohe ខេត្ត Heilongjiang ភាគខាងជើងប្រទេសចិន ខណៈដែល Zhang វ័យ ២៨ ឆ្នាំ មានមូលដ្ឋាននៅ Fuyuan ភាគខាងកើតប្រទេស។

យោងតាមវេបសាយ China Daily ប្ដីប្រពន្ធនោះរៀបការនឹងគ្នាក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ប៉ុន្ដែនៅមូលដ្ឋានដែលពួកគេធ្វើការមានចម្ងាយពីគ្នា ២១០០ គីឡូម៉ែត្រឯណោះ ដែលធ្វើឱ្យពួកគេមិនអាចជួបគ្នាបានញឹកញាប់។

ហើយពួកគេចង់ជួបគ្នា គឺចំណាយពេល ៣ ថ្ងៃទើបជួបគ្នាបាន ដោយសារតែខេត្តនោះមិនមានរថភ្លើង ឬយន្តហោះធ្វើដំណើរទេ។ បើទោះជានៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ចិត្តអ្នកទាំងពីរនៅកៀកនឹងគ្នាដដែល៕

adverise with khmeread