បុរសៗខំប្រឹងហាត់ប្រាណយ៉ាងណាក៏មិនឡើងសាច់ដុំ ដឹងថាហាត់ពេលណាឆាប់ឡើងទេ?

ហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃ តើលោកអ្នកគ្រាន់តែចេញទៅហាត់ដើម្បីតែហាត់ ដោយមិនខ្វល់ពីពេលវេលាហាត់មែនទេ? ឬមួយចូលចិត្តហាត់តែពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច ឬ មួយគេបបួលហាត់ពេលណាទៅតាមគេពេលហ្នុង? យោងតាមអំណះអំណាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ពេលវេលាល្អបំផុតដើម្បីហាត់ប្រាណគឺ ពេលព្រឹក រសៀល និង ល្ងាច។

មូលហេតុដែលពេលវេលាទាំង ៣ ជាពេលល្អបំផុតគឺ ដោយសារ៖ 
១. ពេលព្រឹក
ជួយសម្រកទម្ងន់ និង ព្យាបាលការធ្លាក់ទឹកចិត្ត

២. ពេលរសៀល
បង្កើនសាច់ដុំ និង ជួសជុលសរីរាង្គ

៣. ពេលល្ងាច 
បន្ថយសម្ពាធឈាម

ក្នុងចំណោមពេលវេលាទាំង ៣ នេះ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសមួយណាក៏បាន។ ជាក់ស្តែង ប្រសិនបើបុរសៗចង់បានសាច់ដុំឆាប់ធំ គួរហាត់ប្រាណពេលរសៀល ទើបឆាប់ឡើង៕ 

adverise with khmeread