វិធីសាស្ត្រ ៣ ជួយថែរក្សាធ្មេញទើបប៉ះរួច ឱ្យនៅគង់បានយូរ

នៅពេលអ្នកមិនថែរក្សាធ្មេញរបស់អ្នក នៅថ្ងៃមួយធ្មេញរបស់អ្នកនឹងពុក ប្រហោង ហើយបន្ទាប់មក អ្នកនឹងត្រូវទៅពេទ្យធ្មេញដើម្បីប៉ះធ្មេញរបស់អ្នកឡើងវិញ។

ជាការពិតណាស់ នៅពេលប៉ះធ្មេញ វត្ថុធាតុដែលយកទៅប៉ះធ្មេញរបស់អ្នក គឺមិនល្អខ្លាំងដូចធ្មេញធម្មជាតិនោះទេ។ ប្រសិនបើប៉ះធ្មេញហើយអ្នកមិនថែរក្សាវានោះ គឺធ្មេញប៉ះនឹងត្រូវខូចដូចតែគ្នា។

ដូច្នេះនៅពេលអ្នកប៉ះធ្មេញរួច នេះជាវិធីថែក្សាធ្មេញប៉ះរបស់អ្នក។

១. ចៀសវាងការបរិភោគអាហារក្ដៅពេក និងត្រជាក់ពេក។

២. ចៀសវាងការបរិភោគរបស់រឹង ឬស្វិតៗ។

៣. បើទំពារ ត្រូវទំពារខាងធ្មេញដែលមិនបានប៉ះ៕

adverise with khmeread