មានមូលហេតុ ៦ យ៉ាងធ្វើឱ្យនោមញឹកញាក់

ផឹកទឹកច្រើន ហើយអ្នកមានប្លោកនោមតូច គឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឱ្យនោមញឹក។ ក្រៅពីនោះនៅមានមូលហេតុជាច្រើនទៀតដូចខាងក្រោមនេះ៖

១. ពិសាទឹកច្រើនពេក។
២. អ្នកភ័យខ្លាចអ្វីមួយ ដែលកំពុងកើតឡើង ឬនឹងកើតឡើង (ដូចជារងចាំសម្ភាសន៍។ល។)។
៣. ប្លោកនោមតូចពេក ធ្វើឱ្យអ្នកពិសាទឹកមិនបានប៉ុន្មាននឹងឈឺបត់ជើងតូច។
៤. អ្នកអាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម។
៥. អ្នកអាចមានបញ្ហាក្រពេញប្រូស្ដាត។
៦. អ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ថ្នាំលើសឈាម ឬលើសសម្ពាធឈាម៕

adverise with khmeread