បន្លែ ៤​ មុខមានជាតិកាល់ស្យូមច្រើនជាងទឹកដោះគោទៀត បើខ្វះលុយ ខ្វះជាតិកាល់ស្យូម គួរងាកមករកជម្រើសបន្លែ ធូរថ្លៃជាង

នៅពេលមនុស្សត្រូវការជាតិកាល់ស្យូមជាប្រចាំ ពួកគេដំបូងឡើយ គឺនឹងទៅរកទឹកដោះគោផឹកហើយ។

មនុស្សម្នាក់ត្រូវការជាតិកាល់ស្យូមប៉ុន្មានសម្រាប់រាងកាយ? មនុស្សនៅចនោ្លះអាយុ ១៩ ទៅដល់ ៥០ ឆ្នាំ គឺត្រូវការជាតិកាល់ស្យូម ១ មិល្លីក្រាមជាប្រចាំ។ សម្រាប់មនុស្សអាយុ ៩ ឆ្នាំដល់ ១៨ ឆ្នាំ គឺត្រូវការ ១.៣០០ មិល្លីក្រាម ខណៈដែលស្ដ្រីដែលអស់រដូវត្រូវការ ១.៥០០ មិល្លីក្រាម។

ប៉ុន្ដែទឹកគោមួយកែវ មានជាតិកាល់ស្យូមតែ ៣០០ មិល្លីក្រាមប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ឱ្យរាងកាយស្រូបយក។

ប៉ុន្ដែអ្នកមានដឹងទេថា បន្លែខាងក្រោមនេះ សម្បូរជាតិកាល់ស្យូមជាងទឹកដោះគោទៅទៀត បើប្រៀបធៀបនឹងកម្រិតមួយកែវស្មើគ្នា។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាឈ្មោះរបស់ពួកវា។

១. ស្ពៃក្រញាញ់ - មួយកែវមានជាតិកាល់ស្យូម ៩០ មិល្លីក្រាម។

២. ស្ពៃស្ពីណាច់ (Spinach) - មួយកែវមានជាតិកាល់ស្យូម ២៤៤ មិល្លីក្រាម។

៣. ខាន់ណាឈើ - ពីរកែវមានជាតិកាល់ស្យូម ៤៥២ មិល្លីក្រាម។

៤. ល្ង - មួយភាគបួននៃកែវមានជាតិកាល់ស្យូម ៣៥១ មិល្លីក្រាម។

៥. យ៉ាអួ - មួយកែវមានជាតិកាល់ស្យូម ៤៤៧ មិល្លីក្រាម៕

adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត

tiger
Loading ad ...