អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគណនាឃើញ ថ្ងៃនីមួយៗនៅលើផែនដីកាន់តែមានរយៈពេលយូរជាងមុន ដោយសារទំនាញព្រះចន្ទ

ថ្ងៃនីមួយៗលើផែនដីកាន់តែមានរយៈពេលយូរ ខណៈដែលព្រះចន្ទឃ្លាតឆ្ងាយពីផែនដីកាន់តែឆ្ងាយ។

ការឃ្លាតឆ្ងាយរបស់ព្រះចន្ទ ធ្វើឱ្យមានដែនទំនាញតិចនៅលើផែនដី ហើយពេលវេលាដ៏យូរនៅលើផែនដីនឹងកើតឡើង។

ទំនាញខ្សោយរវាងផែនដី និងព្រះចន្ទ ជាលទ្ធផលធ្វើឱ្យការបង្វិលជុំរបស់ផែនដីយឺត ទម្រំាតែផែនដីរង្វិលជុំបាន ៣៦០ ដឺក្រេ។

ហើយយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថា ប្រវត្តិសាស្ដ្ររបស់ផែនដីកាលពី ១,៤ ពាន់លានឆ្នាំមុននៅលើផែនដីរបស់យើងក្នុងមួយថ្ងៃមានរយៈពេល ១៨ ម៉ោង។

អ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាពេលវេលាខ្លីនៅផ្នែកខ្លះរបស់ផែនដីសព្វថ្ងៃ គឺបណ្ដាលមកពីការមកកៀករបស់ព្រះចន្ទមកលើផែនដី។

ការមកកៀករបស់ព្រះចន្ទ គឺធ្វើឱ្យផែនដីមានទំនាញខ្លាំង ទាញការរង្វិលជុំរបស់ផែនដីលឿន។ ហើយការកៀករបស់ព្រះចន្ទនេះផងដែរ បានធ្វើឱ្យផែនដីថយពេលអស់ ៦ ម៉ោងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះ៕

adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត

tiger
Loading ad ...