អំឡុងខែក្តៅ ជ្រើសរើសផ្លែឈើ ៥ មុខនេះ នឹងជួយរក្សាជាតិទឹកក្នុងខ្លួនបានល្អប្រសើរ

នៅពេលអាកាសធាតុក្ដៅ រាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការជាតិទឹកខ្លាំងបំផុត ហើយអាហារទាំង ៥ ខាងក្រោមនេះ ជួយអ្នករក្សាជាតិក្នុងរាងកាយរបស់អ្នក។

១. ផ្លែត្រសក់ មានជាតិទឹក ៩៦ ភាគរយ។
២. ផ្លែប៉េងប៉ោះ មានជាតិទឹក ៩៤ ភាគរយ។
៣. ផ្លែម្នាស់ មានជាតិទឹក ៨៤ ភាគរយ។
៤. ផ្លែឪឡឹក មានជាតិទឹក ៩២ ភាគរយ។
៥. ផ្លែស្ត្របឺរី មានជាតិទឹក ៩២ ភាគរយ៕

adverise with khmeread