អំឡុងខែក្តៅ ជ្រើសរើសផ្លែឈើ ៥ មុខនេះ នឹងជួយរក្សាជាតិទឹកក្នុងខ្លួនបានល្អប្រសើរ

នៅពេលអាកាសធាតុក្ដៅ រាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការជាតិទឹកខ្លាំងបំផុត ហើយអាហារទាំង ៥ ខាងក្រោមនេះ ជួយអ្នករក្សាជាតិក្នុងរាងកាយរបស់អ្នក។

១. ផ្លែត្រសក់ មានជាតិទឹក ៩៦ ភាគរយ។
២. ផ្លែប៉េងប៉ោះ មានជាតិទឹក ៩៤ ភាគរយ។
៣. ផ្លែម្នាស់ មានជាតិទឹក ៨៤ ភាគរយ។
៤. ផ្លែឪឡឹក មានជាតិទឹក ៩២ ភាគរយ។
៥. ផ្លែស្ត្របឺរី មានជាតិទឹក ៩២ ភាគរយ៕

adverise with khmeread
Tiger underlay 0cc51ce78ea42075c828d110dce2083d23804c4c9a1bb917ebea151827aebf16