មើលមួយភ្លែតស្មានតែប្រយុទ្ធស៊ីសាច់ហុតឈាមគ្នា តាមពិតទម្លាប់របស់ខ្យាដំរី ឱ្យតែពាក់គ្នាគឺធ្វើចរិតអ៊ីចឹងសោះ!

ពិធីបុណ្យពាក់គ្នារវាងសត្វខ្យាដំរីពីរក្បាលត្រូវបានគេចាប់ជាប់លើកាមេរ៉ា ដែលបង្ហាញពីសត្វអសិរពិសនេះយកដង្កៀបរបស់ពួកវាកៀបគ្នាទៅវិញទៅមក។

ប្រភេទសត្វស៊ីសាច់ជាអាហារនេះ អាចត្រូវបានគេមើលឃើញថា កំពុងរុលគ្នាទៅមុខទៅក្រោយ ខណៈដែលពួកវាចរចាគ្នា កន្លែងដែលអាឈ្មោលពាក់តាមមាត់ខ្យាដំរីញី ឬបញ្ជូលមេជីវិតឈ្មោលទៅខ្យាដំរីញី ។

បន្ទាប់មកកូនតូចៗត្រូវបានគេបង្ហាញថាកំពុងកើតនៅក្នុងវីដេអូ ដោយចេញពីម្ដាយរបស់ពួកវា ហើយតោងខ្នងមេរបស់ពួកវា ដែលជាកន្លែងពួកវាស្នាក់នៅរយៈពេល ២០ ថ្ងៃ មុនពេលពួកវាអាចវារបាន៕

adverise with khmeread