តើ​ឯកសារ​ដែលមាន​ឈ្មោះ thumbs.db ជា​អ្វី​? មាន​វិធី​អាច​មិន​ឲ្យ​វា​ចេញ​ដែរឬទេ​?

    ​នៅលើ​ប្រព័ន្ធ Window វា​តែងតែ​បង្កើត​នូវ​ឯកសារ thumbs.db នៅក្នុង Folder នីមួយៗ​។ វា​ចេញ​នៅពេលដែល​យើង​កំណត់​ឲ្យ Folder នោះ​បង្ហាញ​រូបភាព​ធំ​ឬ​តូច​ដែល​នៅ​ខាងក្នុង​។​

១. ដើម្បី​បិទ​វា​មិន​ឲ្យ​ចេញ​អ្នក​ត្រូវ​ចូល My Computer ហើយ​បន្ទាប់មក​ចុច Tools នៅលើ Toolbars បន្ទាប់មក​ជ្រើស​នូវ​ពាក្យ Folder Options​។​

២. ពេល​ចូល​ទៅដល់ សូម​ជ្រើស​យកពាក្យ View បន្ទាប់មក​អ្នកនឹង​ឃើញ Always show icos, never thumbnails​។ សូម​ដោះ​សញ្ញា​ធី​កនិងចុច OK ​ចេញ​ជាការ​ស្រេច​៕​

adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត